top of page

komentarz do tory (6) czyny karalne i niemoralne

toldot תּוֹלְדֹ֥ת dzieje, potomstwo (ברשית bereszit, rdz. 25,19-28-9).

25,25-26 rodzą się bliźniaki, ezaw עֵשָֽׂו esaw i jakub יַעֲקֹ֑ב jaakow i są złą zapowiedzią niezgody między narodami. 25,33 ezaw urodził się pierwszy, ale lekkomyślnie, będąc głodnym, oddał (sprzedał) swe pierwszeństwo jakubowi, wzgardził pozycją, ale kogo dzisiaj obchodzi, które dziecko urodziło się pierwsze? jakie przywileje ma dzisiaj pierworodny? jedyna przestroga to nie rób nic na głodnego. 26,7 izaak יִצְחָ֛ק icchak i rebeka רִבְקָ֖ה rywka trafiają do obcego kraju i tam izaak, bojąc się, że go zabiją i wezmą jego żonę, namawia rywkę, by użyć kłamstwa i podają się za rodzeństwo. ale awimele