top of page
podreczniki.jpg
słowniki, podręczniki gramatyki, rozmówki, konwersacje

 

POLSKIE WSPÓŁCZESNE SŁOWNIKI I PODRĘCZNIKI DO NAUKI JĘZYKA HEBRAJSKIEGO

1957 Miriam Szir (Wolman-Sieraczkowa) i Dawid Szir. Słownik hebrajsko-polski. Cz. 1 i 2. Dvir.

1958 Ks. Prof. Dr Paweł Nowicki: Język hebrajski : zagadnienia wstępne. Druk Politechnika Warszawska.

1960 Ks. mgr Paweł Leks: Gramatyka języka hebrajskiego. Wyd. 2. poprawione i uzupełnione.

1969 J. Rosłon: Podręcznik języka hebrajskiego. Kurs podstawowy i kurs wyższy. ATK Warszawa.

1975  Miriam Szir (Wolman-Sieraczkowa) i Dawid Szir. Słownik polsko-hebrajski. Cz. 1, 2, 3. Wyd. Kitwej Et Muwcharim.

1980 Witold J. Tyloch: Gramatyka języka hebrajskiego. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

1990 S. Ben-Dawid: Konwersacja hebrajsko-polska. Polski Dom Wydawniczy. Reprint wydania izraelskiego.

1990 Piotr Muchowski. Rozmówki polsko-hebrajskie. Wyd. AVA.

1992 Piotr Briks. Podręczny slownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu. Vocatio, wyd. 2

1993 Ewa Świderska. Mini-rozmowki hebrajskie. Wyd. Wiedza Powszechna.

1996 Alfred Tschirschnitz, Kalina Wojciechowska: Gramatyka języka hebrajskiego w zarysie. Wyd.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

1996. Bernard Polok: Język hebrajski. Gramatyka. Uniwersytet Opolski.

2000 Maciel Tomal: Język hebrajski biblijny. Wyd. Dialog.

2000 A. Klugman. Słownik polsko-hebrajski 2000. Wyd. Europa.

2000 Szoszana Ronen i Michał Sobelman. Samouczek języka hebrajskiego. Wiedza Powszechna.

2001 Giovanni Deiana, Ambrogio Spraefico (oprac. polskie: Stanisław Bazyliński): Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej. Część praktyczna. Wyd. Towarzystwo Biblijne w Polsce.

2006 Aleksander Klugman: Nowy słownik polsko-hebrajski i hebrajsko-polski. Wyd. Wiedza Powszechna.

2008 Johann Jacob  Stamm. Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu. Tom I i II.

2008 Shoshana Ronen, Michał Sobelman: Samouczek języka hebrajskiego. Wyd. Wiedza Powszechna. Wyd. 3.

2006. Aleksander Klugman: Nowy słownik polsko-hebrajski i hebrajsko-polski. Wyd. Wiedza Powszechna. Wyd. 2.

2009 Aleksander Klugman: Rozmówki hebrajskie. Wyd. Wiedza Powszechna.

2009? Katarzyna Mróz-Blader, Wiesław Więckowski: Litery, litery (Otiot, otiot). Język hebrajski dla początkujących. Zeszyt 1. Wyd. Centrum Schorra.

2009 (?) Katarzyna Mróz-Blader, Wiesław Więckowski, Magdalena Sommer: Me alef ad taw. Ćwiczenia z języka hebrajskiego dla początkujących. Zeszyt 2. Wyd. Centrum Schorra.

2009 Katarzyna Mróz-Blader, Wiesław Więckowski: Mówimy po hebrajsku. Podręcznik do nauki współczesnego języka hebrajskiego. Zeszyt 3. Wyd. Centrum im. M. Schorra.

2009 (?) Katarzyna Mróz-Blader, Wiesław Więckowski: Izrael i święta. Podręcznik do nauki współczesnego języka hebrajskiego. Zeszyt 4. Wyd. Centrum Schorra.

2009 Hebrajski. Kurs podstawowy. A1-A2. Audio kurs. (Książka+2CD) Oprac. zbior. Wyd. Edgar, 2009

2011 Marcin Majewski: Bereszit. Język hebrajski biblijny dla początkujących. Wyd. Naukowe UPJP II.

2011 Marcin Majewski: Szemot. Język hebrajski biblijny dla początkujących. Wyd. Naukowe UPJP II.

2011. Hebrajski : kurs podstawowy. A1-A2. Audio kurs. (Książka+2CD). Wyd. Edgar.

2012 Thomas O. Lambdin: Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego. Wyd. KUL. Wyd. 2.

2012 Shoshana Ronen. Samouczek języka hebrajskiego. Wyd. Wiedza Powszechna. Wyd. 4

2013 Izabela Eph’al.-Jaruzelska. Tama Zewi. Gramatyka hebrajszczyzny biblijnej. Wyd. Naukowe PWN.

2016 Angelika Adamczyk: Kategoria określoności w nauczaniu współczesnego języka hebrajskiego. Dom Wydawniczy Elipsa.

2016 Ewa Węgrzyn: Słownik hebrajsko-angielsko-polski. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2017 James Strong. Hebrajsko-polski i aramejsko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów hebrajskich i aramejskich ora kodami Baumgartena.

2019 Rozmówki hebrajskie. Wyd. Lingea. Wyd. 2.

2019 Gramatyka języka hebrajskiego. Wyd. Lingea.

2019 Ewa Gordon. Kaligrafia hebrajska. Wyd. Scriptum.

2022 Angelika Adamczyk, Marta Dudzik-Rudkowska. Hebrajski nie gryzie! Wyd. Edgar

tel./whatsapp +48798866952 tora@labora.pl 

bottom of page