Hebrajskie wydanie wierszy wszystkich (w założeniu) Jehudy Amichaja. 

dawid rokeach | דוד רוקח

kiedyś w jerozolimie | פעם בירושלים

przełożył z hebrajskiego tomasz korzeniowski

niepublikowany gdzie indziej

Kiedyś w Jerozolimie pytam płaczącego chłopca,

dlaczego płaczesz, chłopcze. Ja nie płaczę

odpowiedział, a jego oczy ronią łzy okrągłe

jak perły. Skąd i dokąd pytają moje oczy,

jak para ulicznych świateł świecących

pieszym naprzeciw. Jerozolima nie jest zamkiem

śpiącym między hamakami gór. Jerozolima

w bezksiężycową noc pisze gorzkie skargi

do Boga, a Bóg roni łzy,

jak ten chłopiec i owija swe góry

ślubnym welonem. Idę odszukać

dom, gdzie mieszkałem przedtem, na ulicy

Abisyńczyków, a wiersz, którego nie napisałem

towarzyszy mi, jak ciężki cień w deszczu

obmywającym dachy w Jerozolimie.

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.