nie używamy, tak jak w hebrajskim, wielkich liter.  

hebrajska kafé projekt. nip 6871333133. tel. +48/798866952 hebrajskakafe@gmail.com 

działalność pro publico bono - zainteresowanych zapraszamy do wsparcia i współpracy. tel. +48 798 866 952

wesprzyj nas (: puszka w banku ing 22 1050 1575 1000 0092 5815 0284

 

obecnie poszukujemy domu (lokalu) do prowadzenia klubowych domówek z udziałem gospodarzy + 5 zaproszonych uczestników

מוטו:

אני מבקש לי רבי שיקרע את בשרי, ולא רבי שילטפני.

(קוצקר רבה, מנחם מנדל מורגנשטרן)

 

motto:

potrzebuję nauczyciela, który mnie rozszarpie, a nie takiego, co mnie pogłaszcze.

(kocker rebe. menachem mendel morgenstern)

​idea

popularyzacja języka hebrajskiego, poznawanie kultury hebrajskiej i społeczności izraelskiej.

interesuje nas człowiek, jego historia i dzień dzisiejszy, literatura, muzyka, filozofia, religijność, moralność i etyka.

stoimy po stronie języka i mowy.

źródła

budda, stary testament, nowy testament, talmud (pirkej awot), wujek, beszt, kocker rebe, mickiewicz, salanter, geiger, chafec chajim, bialik, kaplan, agnon, jeszurun, alterman, amichaj, wine, steinzalc, oz, einstein, pardes lauder. * (stopka)

​co robimy w klub kafé

szkółka nauka języka hebrajskiego. korepetycje, lekcje z tekstem literackim, prelekcje, warsztaty, konwersacje.

półka biblioteka hebrajsko-polska i czytelnia. profil: izrael – historia, społeczeństwo, kultura, religia, literatura i język hebrajski. zbiór w języku hebrajskim i polskim. organizacja wystaw . bibliografie.

kółka spotkania wydarzenia podróże. spotkania – kawa z hebrajską poezją prozą esejem dramą. kawa hafuch (literatura polska po hebrajsku). 70 twarzy izraela. almemor (judaizm). klubkino. kafé kabaret. disko u żyda | wydarzenia – there must be another way. hebrajski kaloryfer blues/jazz | podróże - wycieczki w języku hebrajskim i polskim po polsce i izraelu, żeglarskie obozy językowe.

bibółka przekłady przekład literacki - poezji, prozy, dramatu i literatury popularnonaukowej.

bibółka oficyna teksty hebrajskie  - wydawnictwo broszurowe  i redakcja hebrajska kafé gazeta.

szkółka

język hebrajski to jeden z języków żydów i właściwie tylko ich. żydzi to naród semicki i język hebrajski też jest semicki. geograficznie to świat azji. od roku około 200 naszej ery, do końca xix wieku, żydzi nie mówili językiem hebrajskim. żył tylko w modlitwach, liturgii i studiach prawa żydowskiego. pomijając drobiazgi i w wielkim uproszczeniu: hebrajski to język biblii, a jidysz powstały w europie, bardzo przypomina niemiecki, ale jak hebrajski i ten zapisuje się alfabetem hebrajskim. od końca xix wieku zaczęło się odrodzenie języka hebrajskiego i kiedy w 1948 roku odrodziło się też państwo Izraela, to przyjęło ono język hebrajski jako język urzędowy. współczesny język hebrajski jest bazuje na hebrajskim biblijnym. dzisiejszy izraelczyk w znacznym stopniu rozumie tekst z Biblii, ale dawny człowiek biblijny nie zrozumiałby hebrajskiego zdania "gdy samolot wyląduje, to zadzwonię, włączę komputer i przejrzymy reklamy w sieci". chociaż... i to jest wielka radość i zabawa w hebrajskim, bo rdzenie większości tych współczesnych słów znajdują się w biblii! Jak to możliwe? przyjdź, a dowiesz się! tłumaczymy teksty hebrajskie,  tłumaczymy hebrajski, jego budowę, cechy, ideę, nauka hebrajskiego jest łatwa i skuteczna.

 

półka

 

jeśli chcesz we wrocławiu poczytać po hebrajsku, to najpierw idź do muzeów, na cmentarze (ślężna i legnicka). do bibliotek uniwersyteckich, do innych szkół wyższych, w tym teologicznych, do gminy żydowskiej, ale na pewno nie idź do biblioteki miejskiej, czy wojewódzkiej. oczywiście, przyjdź do nas. nie mamy jeszcze własnego lokalu, ale mamy skromny, choć ciekawy księgozbiór i może właśnie szukasz czegoś, co jest tutaj. zapraszamy do kontaktu: tekstyhebrajskie@gmail.com, tel: 798866952.

 
kółka

 

spotkania. wydarzenia. podróże. kawa z hebrajską poezją prozą esejem dramą. kawa hafuch to literatura polska po hebrajsku. 70 twarzy izraela – spotkania z izraelczykami. almemor (o judaizmie). klubkino. kafé kabaret. disko u żyda. hebrajski kaloryfer blues/jazz. podróże - wycieczki w języku hebrajskim i polskim po polsce i izraelu. wycieczki turystów hebrajskojęzycznych po polsce. kraw maga tour. żeglarskie obozy językowe.

 
bibółka przekłady

przekład literacki – przekłady z języka hebrajskiego poezji, prozy, dramatu i literatury popularnonaukowej.

 
bibółka oficyna

teksty hebrajskie  - wydawnictwo broszurowe dzieł pojedynczych i antologii. w profilu izrael – historia, społeczeństwo, kultura, religia, literatura piękna i język hebrajski. redakcja hebrajska kafé gazeta.

biuro tłumaczeń משרד תרגום

 

tłumaczymy teksty prasowe i urzędowe, dokumenty życia społecznego (listy, pamiętniki, dzienniki), teksty użytkowe: instrukcje, naklejki, tatuaże |obsługa archiwalna i urzędowa (obywatelstwo, paszport).

 
karawanseraj noclegi לינה

 

pokój gościnny i kawa (przyjaciele i goście kafé klubu).

 
antykwariat hebrajska kafé

 

antykwariat księgarnia, sprzedaż książek o profilu hebrajskim, język i kultura, izrael, judaizm, podręczniki, przewodniki.

 
hebrajski w polsce info

 

informacje o miejscach i formach nauczania języka hebrajskiego w polsce, izraelu i gdziekolwiek. info o wydarzeniach, imprezach, życiu języka hebrajskiego.

 

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest HEBRAJSKA KAFE PROJEKT TOMASZ KORZENIOWSKI z siedzibą we Wrocławiu (54-066), ul. Piwowarska 9/16, NIP 6871333133. Tel. +48798866952. Adres email: hebrajskakafe@gmail.com

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.