top of page

מוטו:

אני מבקש לי רבי שיקרע את בשרי, ולא רבי שילטפני. (קוצקר רבה, מנחם מנדל מורגנשטרן)

 וזו הדברה האחת-אשרה: לא תרצה. (יהודה עמיחי)

אל תהיה חנפן (קפה "עברית" פרויקט)

motto:

potrzebuję nauczyciela, który mnie rozszarpie, a nie takiego, co mnie pogłaszcze. (kocker rebe. menachem mendel morgenstern)

a to jest przykazanie jedenaste: nie będziesz chciał. (jehuda amichaj)

nie bądź klakierem. (hebrajska kafé projekt)

idea

popularyzacja języka hebrajskiego, poznawanie kultury hebrajskiej i dorobku polskich hebraistów,

społeczności izraelskiej, judaizmu i chrześcijaństwa, ich moralności, etyki i wzajemnych relacji.

poznawanie polskiej oraz innych kultur, także poprzez kulturę i język hebrajski.

klub i portal powstał w 2018 roku jako ośrodek niezależny.

co robimy w klub kafé

hebrajski w polsce info - informacje o miejscach i formach nauczania języka hebrajskiego w polsce, izraelu i gdziekolwiek. info o wydarzeniach, imprezach, życiu języka hebrajskiego.

szkółka nauka języka hebrajskiego. korepetycje, lekcje z tekstem literackim, prelekcje, warsztaty, konwersacje.

półka biblioteka hebrajsko-polska i czytelnia. profil: izrael – historia, społeczeństwo, kultura, religia, literatura i język hebrajski. zbiór w języku hebrajskim i polskim. organizacja wystaw . bibliografie.

kółka kawa z hebrajską poezją prozą esejem dramą. kawa hafuch (literatura polska po hebrajsku). 70 twarzy izraela. almemor (judaizm). klubkino. kafé kabaret. disko u żyda | hebrajski kaloryfer blues/jazz | podróże - wycieczki w języku hebrajskim i polskim po polsce i izraelu, żeglarskie obozy językowe.

bibółka przekłady przekład literacki - poezji, prozy, dramatu i literatury popularnonaukowej.

bibółka oficyna teksty hebrajskie  - wydawnictwo broszurowe  i redakcja hebrajska kafé gazeta.

biuro tłumaczeń - tłumaczymy teksty prasowe i urzędowe, dokumenty życia społecznego (listy, pamiętniki, dzienniki), teksty użytkowe: instrukcje, naklejki, tatuaże.

bottom of page