מוטו 1

אני מבקש לי רבי שיקרע את בשרי, ולא רבי שילטפני. (קוצקר רבה, מנחם מנדל מורגנשטרן)

מוטו 2

 וזו הדברה האחת-אשרה: לא תרצה. (יהודה עמיחי)

מוטו 3

אל תהיה חנפן (קפה "עברית" פרויקט)

motto 1

potrzebuję nauczyciela, który mnie rozszarpie, a nie takiego, co mnie pogłaszcze. (kocker rebe. menachem mendel morgenstern)

motto 2

a to jest przykazanie jedenaste: nie będziesz chciał. (jehuda amichaj)

motto 3

nie bądź klakierem. (hebrajska kafé projekt)

idea

popularyzacja języka hebrajskiego, poznawanie kultury hebrajskiej i dorobku polskich hebraistów,

społeczności izraelskiej, judaizmu i chrześcijaństwa, ich moralności, etyki i wzajemnych relacji.

poznawanie polskiej oraz innych kultur, także poprzez kulturę i język hebrajski.

klub i portal powstał w 2018 roku jako ośrodek niezależny.

co robimy w klub kafé

hebrajski w polsce info - informacje o miejscach i formach nauczania języka hebrajskiego w polsce, izraelu i gdziekolwiek. info o wydarzeniach, imprezach, życiu języka hebrajskiego.

szkółka nauka języka hebrajskiego. korepetycje, lekcje z tekstem literackim, prelekcje, warsztaty, konwersacje.

półka biblioteka hebrajsko-polska i czytelnia. profil: izrael – historia, społeczeństwo, kultura, religia, literatura i język hebrajski. zbiór w języku hebrajskim i polskim. organizacja wystaw . bibliografie.

kółka kawa z hebrajską poezją prozą esejem dramą. kawa hafuch (literatura polska po hebrajsku). 70 twarzy izraela. almemor (judaizm). klubkino. kafé kabaret. disko u żyda | hebrajski kaloryfer blues/jazz | podróże - wycieczki w języku hebrajskim i polskim po polsce i izraelu, żeglarskie obozy językowe.

bibółka przekłady przekład literacki - poezji, prozy, dramatu i literatury popularnonaukowej.

bibółka oficyna teksty hebrajskie  - wydawnictwo broszurowe  i redakcja hebrajska kafé gazeta.

biuro tłumaczeń - tłumaczymy teksty prasowe i urzędowe, dokumenty życia społecznego (listy, pamiętniki, dzienniki), teksty użytkowe: instrukcje, naklejki, tatuaże.

antykwariat hebrajska kafé - antykwariat księgarnia, sprzedaż książek o profilu hebrajskim, język i kultura, izrael, judaizm, podręczniki, przewodniki.

 

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest HEBRAJSKA KAFE PROJEKT TOMASZ KORZENIOWSKI z siedzibą we Wrocławiu (54-066), ul. Piwowarska 9/16, NIP 6871333133. Tel. +48798866952. Adres email: hebrajskakafe@gmail.com

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.