top of page
forest Road

moraletyka

moralność i etyka. obecne w cywilizacjach, kulturach, w filozofii i w religii, w których ludzie mają wzniosłe sądy o swoich powinnościach. te sądy w pewnym zakresie z czasem się zmieniają. w judaizmie moralno-etyczne normy istnieją od początku. w xix wieku pojawił się nawet ruch zwany "musar" (מוסר), by krzewić dobro.

forest Road

musar, musaryzm

ruch etyczno-religijny powstały wśród żydów europy środkowo-wschodniej, celem pogłębienia pobożności. w 1842 roku izrael lipkin (salanter) założył w wilnie uczelnię, gdzie gromadzący się w szabat kupcy mieli rozważać kwestie etyczne. czytaj więcej - halina postek - musaryzm...

forest Road

almemor inne drogi judaizmu | i  poza nim

jezus - światło miłości | anan syn dawida z basry - światło litery | baal szem tow - światło ogniska | kocker rebe - światło prawdy | salanter - światło sumienia | chafec chaim - światło słowa | geiger - światło postępu | kaplan - światło narodów  | steinzalc - światło kamienia| wine - światło człowieka

foto kocker.png

kocker rebe (menachem mendel morgenstern z kocka, 1787-1859)

“myśl człowieka musi przebić skorupę pancerza nawyków, otrząsnąć się z rutyny za pomocą weryfikacji istoty wszystkiego co robi”.

rozmowy biznesowe

chafec chaim - światło słowa

słowem złym zabija tak jak nożem - link

bottom of page