forest Road

moraletyka

moralność i etyka. obecne w cywilizacjach, kulturach, w filozofii i w religii, w których ludzie mają wzniosłe sądy o swoich powinnościach. te sądy w pewnym zakresie z czasem się zmieniają. w judaizmie moralno-etyczne normy istnieją od początku. w xix wieku pojawił się nawet ruch zwany "musar" (מוסר), by krzewić dobro.

forest Road

musar, musaryzm

ruch etyczno-religijny powstały wśród żydów europy środkowo-wschodniej, celem pogłębienia pobożności. w 1842 roku izrael lipkin (salanter) założył w wilnie uczelnię, gdzie gromadzący się w szabat kupcy mieli rozważać kwestie etyczne. czytaj więcej - halina postek - musaryzm...

forest Road

almemor inne drogi judaizmu | i  poza nim

jezus - światło miłości | anan syn dawida z basry - światło litery | baal szem tow - światło ogniska | kocker rebe - światło prawdy | salanter - światło sumienia | chafec chaim - światło słowa | geiger - światło postępu | kaplan - światło narodów  | steinzalc - światło kamienia| wine - światło człowieka

foto kocker.png

kocker rebe (menachem mendel morgenstern z kocka, 1787-1859)

“myśl człowieka musi przebić skorupę pancerza nawyków, otrząsnąć się z rutyny za pomocą weryfikacji istoty wszystkiego co robi”.

rozmowy biznesowe

chafec chaim - światło słowa

słowem złym zabija tak jak nożem - link

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.