top of page
mówi się pisze się
IMG-0610.jpg

alfabet hebrajski | אלפבית עברי

 

w alfabecie hebrajskim istnieje tzw. pismo kwadratowe (zobacz ilustracje obok) którym teksty są drukowane i pismo ręczne (kursywa), którym teksty są pisane. nie ma rozróżnienia na litery wielkie i małe. pisze się od strony prawej do lewej. alfabet zawiera 22 litery podstawowe. 5 z tych liter ma swą wariację, kształt odmienny, gdy stoją na końcu wyrazu. 3 z tych podstawowych mają czasem odmienne brzmienie. pomijając tutaj drobne dodatki z języków obcych, razem jest 27 znaków pisma kwadratowego i 27 znaków pisma ręcznego (kursywa), zatem używa się 54 znaki alfabetu. wszystkie litery są spółgłoskami. dodatkowo istnieje system znaków (diakrytycznych), którymi oznacza się samogłoski, ale tylko w pewnych kategoriach druków i wszędzie tam, gdzie brak znaku samogłoski nie pozwala właściwie odczytać tekstu (np. nazwy własne albo zapis wieloznaczny). 

alfabet hebrajski

to, że izraelczycy (chyba przytłaczająca większość) nie mówią całkiem poprawnie po hebrajsku, wcale nie musi uczących się tego języka usprawiedliwiać. wystrzegajcie się np. dość rozpowszechnionego błędu używania "jud" zamiast "alef" w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przyszłego i nie mówcie jak przestrzega tweet akademii języka hebrajskiego: "ani jazmin" tylko "ani azmin", czyli nie "ja zamówi", tylko "ja zamówię". zobacz: link

ze strony warszawskiej hebraistyki praca magisterska zofii zaremby o nauczaniu czytania i pisania w języku hebrajskim: tu

IMG-0609.jpg

foto: strony z książki ewy gordon - kaligrafia hebrajska. wydawnictwo scriptum, kraków 2019.

IMG-0606.JPG

to, że izraelczycy (chyba przytłaczająca większość) nie mówią całkiem poprawnie po hebrajsku, wcale nie musi uczących się tego języka usprawiedliwiać. wystrzegajcie się np. dość rozpowszechnionego błędu używania "jud" zamiast "alef" w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przyszłego i nie mówcie jak w tweecie akademii języka hebrajskiego: "ani jazmin" tylko "ani azmin", czyli nie "ja zamówi", tylko "ja zamówię".  

ze strony warszawskiej hebraistyki praca magisterska zofii zaremby o nauczaniu czytania i pisania w języku hebrajskim: tu

IMG_3132.JPG

podręczniki – słowniki – gramatyka - rozmówki / konwersacje | סיפרי לימוד - מילונים - דיקדוק - שיחונים

1826 Alojzy Luigi Chiarini: Gramatyka hebrajska (z tekstu łacińskiego przełożył Piotr Chlebowski)

1908 1. wydanie. 1925. ks. Józef Archutowski: Gramatyka języka hebrajskiego. Nakład Księgarni Konstantego Treptego. Wyd. 2.

1933. Naftali Siegel: Be’t Hantiwot (Dworzec). Wyd. Snunit.

1958. Ks. Prof. Dr Paweł Nowicki: Język hebrajski : zagadnienia wstępne. Druk Politechnika Warszawska.

1960 Ks. mgr Paweł Leks: Gramatyka języka hebrajskiego. Wyd. 2. poprawione i uzupełnione.

1969 J. Rosłon: Podręcznik języka hebrajskiego. Kurs podstawowy i kurs wyższy. ATK Warszawa.

1980. Witold J. Tyloch: Gramatyka języka hebrajskiego. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

1990. S. Ben-Dawid: Konwersacja hebrajsko-polska. Polski Dom Wydawniczy. Reprint wydania izraelskiego.

1990. Piotr Muchowski. Rozmówki polsko-hebrajskie. Wyd. AVA.

1993. Ewa Świderska. Mini-rozmowki hebrajskie. Wyd. Wiedza Powszechna.

1996. Alfred Tschirschnitz, Kalina Wojciechowska: Gramatyka języka hebrajskiego w zarysie. Wyd.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

1996. Bernard Polok: Język hebrajski. Gramatyka. Uniwersytet Opolski.

2000. Maciel Tomal: Język hebrajski biblijny. Wyd. Dialog.

2001 Giovanni Deiana, Ambrogio Spraefico (oprac. polskie: Stanisław Bazyliński): Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej. Część praktyczna. Wyd. Towarzystwo Biblijne w Polsce.

2006. Aleksander Klugman: Nowy słownik polsko-hebrajski i hebrajsko-polski. Wyd. Wiedza Powszechna.

2008. Shoshana Ronen, Michał Sobelman: Samouczek języka hebrajskiego. Wyd. Wiedza Powszechna. Wyd. 3.

2006. Aleksander Klugman: Nowy słownik polsko-hebrajski i hebrajsko-polski. Wyd. Wiedza Powszechna. Wyd. 2.

2009. Aleksander Klugman: Rozmówki hebrajskie. Wyd. Wiedza Powszechna.

2009? Katarzyna Mróz-Blader, Wiesław Więckowski: Litery, litery (Otiot, otiot). Język hebrajski dla początkujących. Zeszyt 1. Wyd. Centrum Schorra.

2009 (?) Katarzyna Mróz-Blader, Wiesław Więckowski, Magdalena Sommer: Me alef ad taw. Ćwiczenia z języka hebrajskiego dla początkujących. Zeszyt 2. Wyd. Centrum Schorra.

2009. Katarzyna Mróz-Blader, Wiesław Więckowski: Mówimy po hebrajsku. Podręcznik do nauki współczesnego języka hebrajskiego. Zeszyt 3. Wyd. Centrum im. M. Schorra.

2009 (?) Katarzyna Mróz-Blader, Wiesław Więckowski: Izrael i święta. Podręcznik do nauki współczesnego języka hebrajskiego. Zeszyt 4. Wyd. Centrum Schorra.

2011 Marcin Majewski: Bereszit. Język hebrajski biblijny dla początkujących. Wyd. Naukowe UPJP II.

2011 Marcin Majewski: Szemot. Język hebrajski biblijny dla początkujących. Wyd. Naukowe UPJP II.

2011. Hebrajski : kurs podstawowy. A1-A2. Audio kurs. (Książka+2CD). Wyd. Edgar.

2012. Thomas O. Lambdin: Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego. Wyd. KUL. Wyd. 2.

2012. Shoshana Ronen. Samouczek języka hebrajskiego. Wyd. Wiedza Powszechna. Wyd. 4

2013. Izabela Eph’al.-Jaruzelska. Tama Zewi. Gramatyka hebrajszczyzny biblijnej. Wyd. Naukowe PWN.

2016. Angelika Adamczyk: Kategoria określoności w nauczaniu współczesnego języka hebrajskiego. Dom Wydawniczy Elipsa.

2016. Ewa Węgrzyn: Słownik hebrajsko-angielsko-polski. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2019. Rozmówki hebrajskie. Wyd. Lingea. Wyd. 2.

2019. Gramatyka języka hebrajskiego. Wyd. Lingea.

bottom of page