mówi się pisze się

alfabet hebrajski | אלפבית עברי

w alfabecie hebrajskim istnieje tzw. pismo kwadratowe, którym teksty są drukowane i pismo ręczne (kursywa), którym teksty są pisane. nie ma rozróżnienia na litery wielkie i małe. pisze się od strony prawej do lewej. alfabet zawiera 22 litery podstawowe. 5 z tych liter ma swą wariację, kształt odmienny, gdy stoją na końcu wyrazu. 3 z tych podstawowych mają czasem odmienne brzmienie. pomijając tutaj drobne dodatki z języków obcych, razem jest 27 znaków pisma kwadratowego i 27 znaków pisma ręcznego (kursywa), zatem używa się 54 znaki alfabetu. wszystkie litery są spółgłoskami. dodatkowo istnieje system znaków (diakrytycznych), którymi oznacza się samogłoski, ale tylko w pewnych kategoriach druków i wszędzie tam, gdzie brak znaku samogłoski nie pozwala właściwie odczytać tekstu (np. nazwy własne albo zapis wieloznaczny). 

to, że izraelczycy (chyba przytłaczająca większość) nie mówią całkiem poprawnie po hebrajsku, wcale nie musi uczących się tego języka usprawiedliwiać. wystrzegajcie się np. dość rozpowszechnionego błędu używania "jud" zamiast "alef" w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przyszłego i nie mówcie jak w tweecie akademii języka hebrajskiego: "ani jazmin" tylko "ani azmin", czyli nie "ja zamówi", tylko "ja zamówię". zobacz: link

ta strona przeznaczona jest do praktycznej nauki języka i wkrótce znajdą się tu stosowne materiały. a tymczasem, jeśli już uczysz się hebrajskiego i masz pytania, chcesz sprawdzić czy nie robisz błędów, napisz do nas, zapytaj. możesz pisać na adres tora@labora.pl, a także na naszym forum

na stronie warszawskiej hebraistyki praca magisterska zofii zaremby o nauczaniu czytania i pisania w języku hebrajskim: link

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.