hebrajski w polsce info
NAUKA JĘZYKA HEBRAJSKIEGO W POLSCE

dotyczy współczesnego języka hebrajskiego i częściowo hebrajskiego biblijnego. obejmuje główne ośrodki i miejsca.

nie obejmuje nauczycieli i korepetytorów indywidualnych aktualizacja 2020-10-09

warszawa

 

uniwersytet warszawski

 

zakład hebraistyki

hebraistyka.uw.edu.pl

uniwersytet swps – szkoła językowa

swps.pl/szkola-jezykowa


uniwersytet kardynała stefana wyszyńskiego

uksw.edu.pl

chrześcijańska akademia teologiczna

 

katedra wiedzy starotestamentowej i języka hebrajskiego

chat.edu.pl/teologia/sekcja-teologii-ewangelickiej/katedra-wiedzy-starotestamentowej-i-jezyka-hebrajskiego/

collegium bobolanum akademia katolicka w warszawie

bobolanum.edu.pl/oferta-edukacyjna/lektoraty-jezykow-starozytnych

zespół szkół lauder-morasha

 

lauder-morasha.edu.pl/jezyki-obce/

fundacja mojżesza schorra

schorr.edu.pl

jewish community center

jccwarszawa.pl

centrum kultury jidysz

 

ckj@jidysz.org.pl

kraków

uniwersytet jagielloński

 

instytut judaistyki

judaistyka.uj.edu.pl

jewish community center

 

facebook.com/jcckrakow

 
łódź

szkoła językowa al-andalus

 

al-andalus.pl/jezyk-hebrajski/

wrocław 

 

uniwersytet wrocławski

 

katedra judaistyki judaistyka.uni.wroc.pl

szkoła języków antycznych i orientalnych

sjao.uni.wroc.pl/hebrajski

poznań

uniwersytet adama mickiewicza

zakład hebraistyki, arameistyki i karaimoznawstwa

ie.amu.edu.pl/struktura/zaklad-hebraistyki-arameistyki-i-karaimoznawstwa

gdańsk

gmina żydowska

nowa synagoga we wrzeszczu, gdańsk ul. partyzantów 7
gdansk.jewish.org.pl info: ewa soroczyńska – tel. 501 389 907

 
cieszyn

 

cieszyński ośrodek kultury. dom narodowy

domnarodowy.pl/pl/strona/jezyk-z-kultura-hebrajski

kielce

fundacja alef-bet

 

alefbet.edu.pl

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.