שלום רב,

קוראים לי קשישטוף פוטצ'לה. אני גר באוסטשיקי דולנה בפולין, קרוב לגבול של פולין עם אוקראינה. שנים רבות אני כתב ואיתונאי. היום אני מחפש בישראל, בארצות הברית ובמדינות אחרות את צאצאים של יהודים שחיו עד השואה בעיירות אוסטשיקי דולנה (Ustrzyki Dolne), לוטוביסקה (Lutowiska), צ'רנה (Czarna), פולנה (Polana), קרושצ'יינקו (Krościenko) או בסביבה. אולי חיים עדיין שזוכרים את המקומות האלה מלפני המלחמה ומתקופת מלחמה. אני מודע שהרבה לא שרדו את השואה, למרות זאת אני מקווה לפגישה איתם.

אני מחפש קרובי משפחה או אלה שמכירים את האנשים: יהודה וולצמן (גר באושטשיקי, אפשר שהיה קצב), שאלומאה הנל או ליינר (באושטשיקי היא הייתה תופרת, ניצלה ממחנה סוביבור בבריחה מפורסמת של האסירים), אדלה סגל (ניצלה בידי גרמני מהמנסרה בקרושצ'יינקו), בלימה מאייר (ביתו הסוחר, היחידה שניצלה מהטבח יהודים בלוטוביסקה 22 ביוני 1942, ואולי הייתה אצל פרטיזנים סובייטים), איוולר הרמן (היה גר באוסטשיקי דולנה והיה עד לרצח של יהודים), מרים גפל (גם היא מואשטשיקי דולנה, בזמן המלחמה הייתה ילדה קטנה), זוניה פרייד (הייתה גרה בפולנה, יתכן נספה קרוב לתום מלחמה כפרטיזנית). מחפש את כל היהודים, צאצאים, קרובים, ידידים, מכרים, שגרו בישובים האלה או בסביבה.

אני גם מחפש את המשפחה שלומון מרקו שטראוס, שעד המלחמה היה גר בווארנז' (Waręż) במחוז לובלין ומקצועו חיית. הוא שירת בצבא פולני וניצול בנס מן המוות. אחרי המלחמה סיים לימודי משפטים בלודז' ועלה ארצה. כתב ספר זכרונות "דם נקי".

אהיה אסיר תודה שלכם על כל עזרה, על פרט אפילו הכי קטן. אני משוכנע שפגישה, התכתבות, שיחות איתם יאפשרו לי וגם לקוראים להבין יותר את האסון המלחמה, מוות, השואה. אין סוף לתיעוד הימים הנוראים האלה.

בכבוד רב – קשישטוף פוטצ'לה, אוסטשיקי דולנה

k.pota@vp.pl

כתובת למכתבים:

38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Gombrowicza 13/25

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.