top of page

שלום רב,

קוראים לי קשישטוף פוטצ'לה. אני גר באוסטשיקי דולנה בפולין, קרוב לגבול של פולין עם אוקראינה. שנים רבות אני כתב ואיתונאי. היום אני מחפש בישראל, בארצות הברית ובמדינות אחרות את צאצאים של יהודים שחיו עד השואה בעיירות אוסטשיקי דולנה (Ustrzyki Dolne), לוטוביסקה (Lutowiska), צ'רנה (Czarna), פולנה (Polana), קרושצ'יינקו (Krościenko) או בסביבה. אולי חיים עדיין שזוכרים את המקומות האלה מלפני המלחמה ומתקופת מלחמה. אני מודע שהרבה לא שרדו את השואה, למרות זאת אני מקווה לפגישה איתם.

אני מחפש קרובי משפחה או אלה שמכירים את האנשים: יהודה וולצמן (גר באושטשיקי, אפשר שהיה קצב), שאלומאה הנל או ליינר (באושטשיקי היא הייתה תופרת, ניצלה ממחנה סוביבור בבריחה מפורסמת של האסירים), אדלה סגל (ניצלה בידי גרמני מהמנסרה בקרושצ'יינקו), בלימה מאייר (ביתו הסוחר, היחידה שניצלה מהטבח יהודים בלוטוביסקה 22 ביוני 1942, ואולי הייתה אצל פרטיזנים סובייטים), איוולר הרמן (היה גר באוסטשיקי דולנה והיה עד לרצח של יהודים), מרים גפל (גם היא מואשטשיקי דולנה, בזמן המלחמה הייתה ילדה קטנה), זוניה פרייד (הייתה גרה בפולנה, יתכן נספה קרוב לתום מלחמה כפרטיזנית). מחפש את כל היהודים, צאצאים, קרובים, ידידים, מכרים, שגרו בישובים האלה או בסביבה.

אני גם מחפש את המשפחה שלומון מרקו שטראוס, שעד המלחמה היה גר בווארנז' (Waręż) במחוז לובלין ומקצועו חיית. הוא שירת בצבא פולני וניצול בנס מן המוות. אחרי המלחמה סיים לימודי משפטים בלודז' ועלה ארצה. כתב ספר זכרונות "דם נקי".

אהיה אסיר תודה שלכם על כל עזרה, על פרט אפילו הכי קטן. אני משוכנע שפגישה, התכתבות, שיחות איתם יאפשרו לי וגם לקוראים להבין יותר את האסון המלחמה, מוות, השואה. אין סוף לתיעוד הימים הנוראים האלה.

בכבוד רב – קשישטוף פוטצ'לה, אוסטשיקי דולנה

k.pota@vp.pl

כתובת למכתבים:

38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Gombrowicza 13/25

bottom of page