hebraika polskie

fiszki, noty, omówienia, recenzje w prasie polskiej 

(w opracowaniu)