top of page

komentarz do tory (2) samozniszczenie

noach נח (bereszit, rdz 6,9-11,32). historia potopu jest kompletnie fantastyczna, włącznie z logistyką wydarzenia. i kompletnie realna. choć trudno wyobrazić sobie życie ludzi i zwierząt na arce, to historyczny potop mógł się zdarzyć. i może zdarzyć się w każdej chwili. ale bóg obiecał, że się nie zdarzy, a rabin boaz pash (pasz) בועז פש zauważył: chociaż ludzie zasługują na zagładę, woda nigdy już nie stanie się potopem, by zniszczyć wszelkie stworzenia (boaz pash: szepty krakowskich rabinów : komentarze do tory. – kraków 2009, s.28).

bóg obiecał już więcej nie niszczyć świata, bo człowiek zawsze będzie skłonny do zła. 9,3 pozwolił ludziom jeść, oprócz roślin, także zwierzęta. 9,9 bóg zawarł przymierze z noem, którego znakiem jest tęcza na obłoku. rabini uznali, że wśród 613 przykazań tory, siedem to prawa noego, obowiązujące tak żydów, jak nie żydów, wierzących i niewierzących (w nawiasach numery przykazań): 1 zakaz bałwochwalstwa עבודה זרה awod