cwika szternfeld 65. rocznica urodzin

dzisiaj (2020-05-06) urodziny cwiki szternfelda (צביקה שטרנפלד) oraz zygmunta freuda. szternfeld jest i poetą i praktykującym psychologiem i przyjacielem hebrajskiej kafé, zatem z okazji rocznicy urodzin nadajemy mu alter ego – szternfreud. w 2003 cwika wydał hebrajski tom wierszy פליטים של זמן (pliti’m szel zman, uchodźcy czasu) sygnowany: cwika szternfeld i dr roberta gwiazdopolski. germaniści mogli się domyśleć, że pani doktor to alter ego nadane sobie przez autora, inni pytali cwikę, jak mogą dotrzeć do pani doktor. cwika (i fikcyjna autorka i bohaterka jego wierszy) mieszka w hajfie. urodził się we wrocławiu, który okazjonalnie odwiedza i gdzie w 2017 ukazał się wybór przekładów z jego dorobku, tom „po polsku” (przekład: tomasz korzeniowski, wydawca: oficyna atut). dotąd ukazało się trzynaście tomów wierszy cwiki szternfelda (1989-2019). cwika pisze po hebrajsku i jest w izraelu uznanym autorem, otrzymuje znaczące nagrody, zbiera dobrą krytykę. profesor awidow lipsker pracuje nad książką poświęconą poezji szternfelda. w wydawnictwie ewen choszen wkrótce ma ukazać się kolejny tom wierszy cwiki, „drugie oko cyklopa”, z którego kilka utworów opublikował właśnie miesięcznik „odra” (2020/4). polskie przekłady wierszy cwiki można znaleźć w tym oraz w innych czasopismach w polsce (bliza, gazeta wyborcza, miasteczko poznań). szewach weiss napisał: cwika szternfeld to jeden z najważniejszych poetów swego pokolenia w izraelu. w zróżnicowanej tematycznie poezji, podejmuje szerokie spektrum problemów, przy tym nierzadko zachowuje poczucie humoru. w opinii krytyków (np. profesora awidowa lipskera) jego poezja wykazuje związki z poezją polską, co jest niezwykłe wobec faktu, że z Polski wyemigrował jako dziecko”. cwika także tłumaczy z polskiego (m.in. wiersze zuzanny ginczanki), różnych autorów z angielskiego, francuskiego, niemieckiego. mówi też choćby po włosku i rosyjsku, ma atencję dla greki i amharskiego. wystarczy, by dogadać się z połową świata. do drugiej może użyć języka psychologii. ale, przypomnijmy, cwika pisze po hebrajsku i publikuje w kraju, w którym dzieje się wiele niezwykłych spraw i mówi się językami. cwika, jak wiemy, mówi też językiem poezji. oby w tym uniwersalnym esperanto nie brakło mu słów do lat 120.16 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

o prozie amosa oza, w drugą rocznicę śmierci (2018)

amos oz urodził się i przeżył lat 79 w palestynie, która, gdy miał dziewięć lat, stała się izraelem. “kiedy miałem pięć lat, może dwa, trzy tygodnie po tym, jak pojąłem litery, od razu wziąłem i napis

amos oz – rezolucja onz w 1947

29 listopada 1947 onz przyjmuje rezolucję podziału palestyny na dwa państwa: żydowskie i arabskie. arabowie tego samego dnia rozpoczęli wojnę, ale żydzi świętowali. tak to opisuje amos oz w "opowieści

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.