rocznica katastrofy samolotu. pandemia. urbi et orbi.

dziesiąta rocznica יום השנה העשירי katastrofy samolotu התרסקות מטוס w smoleńsku przypada na okres trwającej wciąż pandemii מגפה עולמית wirusa korona נגיף קורונה. świat potrzebuje maseczek מסכות, respiratorów מכונות הנשמה, ale przede wszystkim lekarstwa תרופה. dzisiaj też drugi dzień święta pesach חג פסח, a za dwa dni rozpocznie się święto wielkiej nocy ליל הגדול paschy w kościołach wschodnich חג פסחא. dzień zmartwychwstania jezusa יום תחיית ישוע. jezus, to właściwie jozue jehoszua יהושע, ale dla rozróżnienia jezusa zwiemy jeszua ישוע, chociaż żydzi popularyzują formę jeszu ישו, bo kto ma wiedzieć, ten wie, że to skrót od wyrażenia ima’ch szmo ימח שמו niech będzie wymazane imię jego. stosowane również między innymi do hitlera. tak, przykre. tak, czy inaczej, za dwa dni mamy nadzieję usłyszeć z watykanu błogosławieństwo ברכה papieskie urbi et orbi miastu i światu לעיר ולעולם.

11 wyświetlenia0 komentarz

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.