top of page

wrocławski festiwal opowiadań i coś z izraela

we wrocławiu od 2004 istnieje doroczny międzynarodowy festiwal „opowiadania” (w 2006 nie było). w tym roku jego 16. edycja odbędzie się 1-10 października. nie ma w programie autorów ani opowiadań hebrajskich, spośród których dotąd byli: w 2010 etgar keret (na stronie opowiadania.org nie znalazłem programu, ale w 2013 pojawiło się czasopismo „opowiadanie”, a w nim „jeż, który chciał obrabować bank” etgara kereta. nie ma informacji kto tekst tłumaczył i czy z języka oryginału, chociaż na tym samym portalu mignęło mi zdanie, że dobry tłumacz to podstawa), w 2016 alex epstein, a w 2019 asaf gawron (assaf gavron). nie znalazłem bliższych informacji o ich tekstach. sumując: na szesnaście edycji festiwalu – trzech autorów hebrajskich. nie musimy dodawać, że to autorzy współcześni, jeden młodszy od drugiego, bo i takie są najwyraźniej założenia, a na pewno taka realizacja festiwalu. owszem, w izraelu jest kilku