wrocławski festiwal opowiadań i coś z izraela

we wrocławiu od 2004 istnieje doroczny międzynarodowy festiwal „opowiadania” (w 2006 nie było). w tym roku jego 16. edycja odbędzie się 1-10 października. nie ma w programie autorów ani opowiadań hebrajskich, spośród których dotąd byli: w 2010 etgar keret (na stronie opowiadania.org nie znalazłem programu, ale w 2013 pojawiło się czasopismo „opowiadanie”, a w nim „jeż, który chciał obrabować bank” etgara kereta. nie ma informacji kto tekst tłumaczył i czy z języka oryginału, chociaż na tym samym portalu mignęło mi zdanie, że dobry tłumacz to podstawa), w 2016 alex epstein, a w 2019 asaf gawron (assaf gavron). nie znalazłem bliższych informacji o ich tekstach. sumując: na szesnaście edycji festiwalu – trzech autorów hebrajskich. nie musimy dodawać, że to autorzy współcześni, jeden młodszy od drugiego, bo i takie są najwyraźniej założenia, a na pewno taka realizacja festiwalu. owszem, w izraelu jest kilku świetnych hebrajskich młodych autorów. zajrzyjcie do antologii (pod redakcją kereta i gawrona właśnie) „tel awiw noir” (claroscuro 2014) i znajdźcie tam opowiadania m.in. julii fermento i dikli kejdar. my tu w hebrajskiej kafé jednakowoż preferujemy teksty starszych autorów. także dlatego, że szkoda byłoby stracić je z horyzontu, skoro są dobre i świetne. można rzec, że naszym patronem jest szmuel josef agnon, co dla znawców zresztą, może brzmieć dość banalnie. ale też bezdyskusyjnie i słusznie. tu u nas, czytajcie jego „światło tory”:

hebrajskakafe.com/agnon-swiatlo-tory

albo w pierwodruk przekładu: przegląd powszechny 2008/7.


16 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

o prozie amosa oza, w drugą rocznicę śmierci (2018)

amos oz urodził się i przeżył lat 79 w palestynie, która, gdy miał dziewięć lat, stała się izraelem. “kiedy miałem pięć lat, może dwa, trzy tygodnie po tym, jak pojąłem litery, od razu wziąłem i napis

amos oz – rezolucja onz w 1947

29 listopada 1947 onz przyjmuje rezolucję podziału palestyny na dwa państwa: żydowskie i arabskie. arabowie tego samego dnia rozpoczęli wojnę, ale żydzi świętowali. tak to opisuje amos oz w "opowieści

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.