top of page

mit tory ustnej (14) – tory nie ma w niebie bo jest u rabinów

Zaktualizowano: 11 lut

twierdzenie 14 - לֹ֥א בַשָּׁמַ֖יִם הִ֑וא nie jest ona w niebie (pwt 30,12), oznacza, że prawa, które bóg daje, by je wypełniać nie są ani w niebie, ani za morzami, tylko są na twoich wargach, są osiągalne tu i teraz, nie są ani tajemnicą, ani daleko, więc można je wypełniać.

tymczasem rabin dawid dow lewanon רב דוד דב לבנון uważa, że tora mówi tu o tym, że to