tora co tydzień - wajiga'sz

wajiga’sz – to jedenasty fragment tory (rdz. 44,18-47,27) na kolejny tydzień, nie ma w nim żadnego z תרי"ג מצוות tarjag micwot - 613 przykazań [nakazów i zakazów]. jest przeprowadzka hebrajczyków z głodującego kanaanu do sytego egiptu i ujawnienie się józefa josefa, który będąc głównym nadzorcą faraona powiedział braciom: אני יוסף אחיכם ani’ jose’f achiche’m ja jestem józef wasz brat i polecił im, by przekazali ojcu, że bóg go posłał i uczynił go - jak mówi wujek - ojcem faraonowym i panem wszytkiego domu jego i przełożonym we wszytkiej ziemi egipskiej לאב לפרעה ולאדון לכל-ביתו ומשל בכל-ארץ מצרים lea’w lefaro’ uleado’n lecho’l beito’ umosze’l becho’l-erec micrajim. hebrajczycy zatem dostali zaproszenie do egiptu, i udając się do kanaanu, by sprowadzić ojca do egiptu, bracia józefa zabierali z sobą wszelkie dobra. gdy wrócili, józef wyszedł im naprzeciw, przedstawił faraonowi ojca, a ojciec, jakub, pobłogosławił faraona ויברך יעקב את-פרעה wajeware’ch jaako’w et-faro’. od faraona hebrajczycy dostali najlepsze pola w egipcie oraz wszystko co najcenniejsze w egipcie, w czasie, gdy w egipcie panował głód, a józef sprzedawał egipcjanom zboże za bydło, bo pieniędzy już nie mieli. w końcu wykupił ich ziemie i zamienił ich w niewolników, którzy orzą i sieją, a piątą część zbiorów oddają faraonowi. a co z hebrajczykami? zamieszkali w egipskiej ziemi goszen i יאחזו בה ויפרו וירבו מאד wajeachzu’ ba waifru’ wairbu’ meo’d, czyli jak przekłada cylkow: i nabywali posiadłości w niej, i rozplenili się i rozmnożyli się wielce. a wujek: i posiadł ją, i rozkrzewił, i rozmnożył się nazbyt.

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

moral-etyka co tydzień (30) życie w strachu

tora תורה - pięć pierwszych ksiąg biblii. fragment tory: 32. behár בהר (kpł. 25,1-26,2) i 33. bechukotái בחקותי (kpł. 26.3-27,34) to dwa ostatnie fragmenty księgi wajikrá (kapłańskiej). ich etyka doty

moral-etyka co tydzień (29) – zabijanie, pokora i sumienie

tora תורה - pięć pierwszych ksiąg biblii. fragment tory: 31. emor אמור (kpł. 21,1 – 24,23) prawa dotyczące kohenów, kobiet i ożenków, szabatu i świąt. jest też historia konwertyty גר ger, który złorze