tora co tydzień - waera'

waera’ – czternasty fragment tory (wj. 6,2-9,35) na kolejny tydzień. nie ma w nim żadnego z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot. są egipskie plagi. aczkolwiek jeszcze nie wszystkie. bóg powiedział do mojżesza: אני יהוה ani jhwh. według b(iblii)t(ysiąclecia) i romaniuka: jestem jahwe. cylkow: wiekuisty. pardes lauder: ja jestem ד'. w komentarzu: haszem, tzn. imię. ד' to niewymawiany przez żydów tetragram (litera ד dalet ma wartość liczbową 4), już o tym mówiliśmy we fragmencie siómym. zatem, bóg przypomina mojżeszowi przymierze z awrahamem i obietnicę ziemi kanaa’n i teraz oświadcza, że wszystkich hebrajczyków wyprowadzi z egiptu. mojżesz nie wierzy w skuteczność swojej misji, więc bóg obiecuje, że ześlą na egipt מכות mako’t, plagi. jest pokaz siły: laska mojżesza zamienia się w תנין tani’n, pardes lauder: w krokodyla, u innych: w węża. u wujka laski egipcjan zamieniają się w smoki. plagi kolejno się spełniały: 1. woda w rzece zamieniła się w krew (דם dam), 2. żaby (צפרדע cfardea) pokryły ziemię egipską, 3. cały proch ziemi zamienił się we wszy ( כנםkini’m), romaniuk i cylkow: komary, wujek: mszyce. 4. plaga ערב aro’w, co u wujka, romaniuka i w bt to muchy, u cylkowa robactwo, a u pardes lauder rozwścieczone zwierzęta (sic!). komentarz pardes lauder: mogą to być muchy, ale według wielu mędrców to przeróżne dzikie, bardzo podrażnione, zwierzęta. 5. ta plaga, to „ta rzecz” (הדבר hadawa’r), to jest zaraza, ale takiego słowa tam nie ma, tylko, że bydło według pardes lauder wymarło, u wujka i cylkowa: pozdychało, w bt i u romaniuka: wyginęło. 6. wrzody (שחין szechi’n) tak u wszystkich. 7. grad (ברד barad) tak u wszystkich. i to była ostatnia plaga w tym fragmencie. faraon powiedział חטאתי הפעם chata’ti hapaa’m tym razem zgrzeszyłem. już dosyć tych קלות אלהים וברד kolot elohim uwarad, bożych gromów i gradu. obiecał hebrajczyków wypuścić, ale kiedy gromy i grad ustały, grzeszył dalej.

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

moral-etyka co tydzień (14) – bóg dręczy ludzi

tora תורה (pięć pierwszych ksiąg biblii), fragment (14) waerá (wj. 6,2-9,35). pirkej awot פרקי אבות traktat miszny. wj. 7,20 aharon podniósł laskę i jehafchú kol-hamaím aszér-bajeór ledám יֵּהָ֥פְכ֛וּ כּ

moral-etyka co tydzień (12) – nie osądzaj

tora תורה (pięć pierwszych ksiąg biblii), fragment (12) wajéchi (rdz. 47,28-50,26). przekłady polskie: (sandauer) – artur sandauer. bóg, szatan, mesjasz… i (1977). (pardes lauder) – tora pardes lauder

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.