tora co tydzień - waera'

waera’ – czternasty fragment tory (wj. 6,2-9,35) na kolejny tydzień. nie ma w nim żadnego z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot. są egipskie plagi. aczkolwiek jeszcze nie wszystkie. bóg powiedział do mojżesza: אני יהוה ani jhwh. według b(iblii)t(ysiąclecia) i romaniuka: jestem jahwe. cylkow: wiekuisty. pardes lauder: ja jestem ד'. w komentarzu: haszem, tzn. imię. ד' to niewymawiany przez żydów tetragram (litera ד dalet ma wartość liczbową 4), już o tym mówiliśmy we fragmencie siómym. zatem, bóg przypomina mojżeszowi przymierze z awrahamem i obietnicę ziemi kanaa’n i teraz oświadcza, że wszystkich hebrajczyków wyprowadzi z egiptu. mojżesz nie wierzy w skuteczność swojej misji, więc bóg obiecuje, że ześlą na egipt מכות mako’t, plagi. jest pokaz siły: laska mojżesza zamienia się w תנין tani’n, pardes lauder: w krokodyla, u innych: w węża. u wujka laski egipcjan zamieniają się w smoki. plagi kolejno się spełniały: 1. woda w rzece zamieniła się w krew (דם dam), 2. żaby (צפרדע cfardea) pokryły ziemię egipską, 3. cały proch ziemi zamienił się we wszy ( כנםkini’m), romaniuk i cylkow: komary, wujek: mszyce. 4. plaga ערב aro’w, co u wujka, romaniuka i w bt to muchy, u cylkowa robactwo, a u pardes lauder rozwścieczone zwierzęta (sic!). komentarz pardes lauder: mogą to być muchy, ale według wielu mędrców to przeróżne dzikie, bardzo podrażnione, zwierzęta. 5. ta plaga, to „ta rzecz” (הדבר hadawa’r), to jest zaraza, ale takiego słowa tam nie ma, tylko, że bydło według pardes lauder wymarło, u wujka i cylkowa: pozdychało, w bt i u romaniuka: wyginęło. 6. wrzody (שחין szechi’n) tak u wszystkich. 7. grad (ברד barad) tak u wszystkich. i to była ostatnia plaga w tym fragmencie. faraon powiedział חטאתי הפעם chata’ti hapaa’m tym razem zgrzeszyłem. już dosyć tych קלות אלהים וברד kolot elohim uwarad, bożych gromów i gradu. obiecał hebrajczyków wypuścić, ale kiedy gromy i grad ustały, grzeszył dalej.

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

moral-etyka co tydzień (30) życie w strachu

tora תורה - pięć pierwszych ksiąg biblii. fragment tory: 32. behár בהר (kpł. 25,1-26,2) i 33. bechukotái בחקותי (kpł. 26.3-27,34) to dwa ostatnie fragmenty księgi wajikrá (kapłańskiej). ich etyka doty

moral-etyka co tydzień (29) – zabijanie, pokora i sumienie

tora תורה - pięć pierwszych ksiąg biblii. fragment tory: 31. emor אמור (kpł. 21,1 – 24,23) prawa dotyczące kohenów, kobiet i ożenków, szabatu i świąt. jest też historia konwertyty גר ger, który złorze