tora co tydzień - teruma

teruma – dziewiętnasty fragment tory (wj. 25,1-27,19) na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 94. w poprzednim fragmencie były 53 przykazania, w dzisiejszym tylko 3, dlatego, że po sądach przyszedł czas na „pierwiastki” według zofii, zwane w większości polskich przekładów biblii „daniną”, a w pardes lauder „wskazanym darem”, oraz na budowę świątyni. tak jak w poprzednich fragmentach, pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder. nie wdając się w szczegóły, przekłady, kolejne, które zaznaczamy w tekście skrótami pochodzą z: zofii – biblia królowej zofii, aleksander z jaszowic i inni (1455, katolicki) wujek – biblia wujka, akub wujek (1599, katolicki). gdańska – biblia gdańska, daniel mikołajewski, jan turnowski (1632, protestancki). bt – biblia tysiąclecia, wielu autorów (1965, katolicki) brytyjka – biblia warszawska, wielu autorów (1975, protestancki) poznańska – wielu autorów (1975, katolicki) romaniuk – biblia warszawsko-praska (1997, katolicki) śtb – śląskie towarzystwo biblijne, władysław karbowicz, podstawa: cylkow (2012, protestancki) eib – stare i nowe przymierze, piotr zaremba, przekład dosłowny (2018, ewangelicki) cylkow – tora, izaak cylkow (1883, żydowski) kruszyński – pismo święte starego testamentu, józef kruszyński (1937, katolicki) mieses – pięcioksiąg mojżesz, józef mieses (1931, żydowski) (dobór przekładów według www.bibliepolskie.pl)

bóg powiedział do mojżesza: ויקחו-לי תרומה מאת כל-איש ידבנו לבו תקחו את תרומתי weikchu’-li teruma’ mee’t kol-i’sz idwenu’ libo’ tikchu’ et-terumati’. powiedz synom israela, niech zbiorą dla mnie wskazany dar. od każdego człowieka, który jest hojny, weźcie mój wskazany dar. wujek: mów synom izraelowym, aby mi wzięli pierwiastki: od każdego człowieka, który ofiaruje dobrowolnie, weźmiecie je. gdańska: powiedz synom izraela, aby przynieśli mi dar. od każdego człowieka, który daje dobrowolnie ze swego serca, zbierzcie dar dla mnie. cylkow: powiedz synom israela, aby zebrali mi daninę; od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, przyjmiecie daninę moję. kruszyński: powiedz synom izraelowym, niech zbiorą dla mnie ofiarę; od każdego człowieka, który da chętnem sercem, zbierzecie ofiarę moją. eib: przekaż synom izraela, aby zebrali dla mnie szczególny dar. zbierzecie go od każdego, kogo pobudza do tego serce. זהב וכסף ונחושת zaha’w wakese’f unecho’szet. złoto, srebro, miedź. bt, romaniuk, eib: brąz. a teraz przykazania: 95/39 עשו לי מקדש asu’ li mikda’sz. uczyńcie mi świątynię. wujek: i uczynią mi świątnicę, i będę mieszkał w pośrodku ich. mieses: niech wystawią mi świątynię, a ja będę rezydował wśród nich. poznańska: wystaw mi zatem przybytek, a zamieszkam wśród was. śtb: sanktuarium. eib: święte miejsce. 96/39 בטבעת הארון יהיו הבדים לא יסרו ממו betabeo’t haaro’n ihiju’ habadi’m lo jasu’ru mimenu’. drążki zostaną w pierścieniach arki i nie będą wyjmowane z nich. gdańska1881: w kolcach u skrzyni będą te drążki; nie będą odejmować od niej. cylkow: w pierścieniach arki powinny pozostać drążki: nie mają być odejmowane od niej. eib: drążki te pozostaną w pierścieniach skrzyni i nie będą z nich wyjmowane. 97/39 ונתת על-השולחן לחם פנים לפני תמידwenatata’ al.-haszulcha’n leche’m pani’m lefana’i tami’d. i będziesz stale kładł przede mną na stole chleb obecności. wujek: i będziesz kładł na stół chleby pokładne przed obliczem mojem zawsze. wielu też: pokładne. cylkow: i położysz na stół chléb wystawny, przed obliczem mojém ustawicznie. poznańska: chleby boże. eib: chleb obecności. jak widać żadne z tych przykazań nie ma dzisiaj znaczenia, skoro nie istnieje świątynia. ale, kiedy/jeśli w końcu powstanie, wciąż nie widzimy w nich wartości. no bo jaką?

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

behar בְּהַ֥ר na górze (kpł. 25,1-26,2) – ten fragment tory nie opowiada żadnej historii, nic się tam nie dzieje oprócz tego, że kiedy mojżesz משה był na górze synaj סִינַ֖י bóg wyłożył mu swoje praw

emor אמור powiedz (kpł. 21,1 – 24,23) - prawa dotyczące kohenów, kobiet i ożenków, szabatu i świąt. to tutaj jest znane na całym świecie prawo oko za oko עין תחת עין ajn tachat ajn (24.20), które rabi

kedoszim קְדֹשִׁ֣ים święci (kpł. 19,1 – 20,28) czy ten fragment tory należy wyciąć z całości, oprawić w ramki, chodzić po podwórku i głosić jego prawdę? miłość, szacunek do człowieka, miłosierdzie, uc