top of page

tora co tydzień - tecawe'

tecawe’ – dwudziesty fragment tory (wj. 27,20-30,10) na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów]תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 97. w poprzednim fragmencie były 3 przykazania, w dzisiejszym jest 7, wszystkie dotyczące świątyni i kapłanów. tak jak w poprzednich fragmentach, pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne przekłady, nie wdając się w szczegóły, jeśli tu występują, pochodzą z: zofii – biblia królowej zofii, aleksander z jaszowic i inni (1455, katolicki) wujek – biblia wujka, akub wujek (1599, katolicki). gdańska – biblia gdańska, daniel mikołajewski, jan turnowski (1632, protestancki). bt – biblia tysiąclecia, wielu autorów (1965, katolicki) brytyjka – biblia warszawska, wielu autorów (1975, protestancki) poznańska – wielu autorów (1975, katolicki) romaniuk – biblia warszawsko-praska (1997, katolicki) śtb – śląskie towarzystwo biblijne, władysław karbowicz, podstawa: cylkow (2012, protestancki) eib – stare i nowe przymierze, piotr zaremba, przekład dosłowny (2018, ewangelicki) cylkow – tora, izaak cylkow (1883, żydowski) kruszyński – pismo święte starego testamentu, józef kruszyński (1937, katolicki) mieses – pięcioksiąg mojżesz, józef mieses (1931, żydowski) (dobór przekładów według www.bibliepolskie.pl)

każdy tytuł tygodniowego fragmentu to jedno z pierwszych słów tekstu. תצוה tecawe’ – przykaż. i to jest już pierwsze przykazanie tego fragmentu. 98/39 ואתה תצוה את-בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד weata’ tecawe’ et-bne’j israe’l weikchu’ eleicha’ szeme’n zaj’t zach kati’t lamao’r lehaalo’t ner tami’d. ty przykaż synom jisraela, żeby zebrali ci czystą oliwę z oliwek, wytłoczoną [tylko] do oświetlania, aby nieustannie palić światło. wujek: przykaż synom izraelowym, aby przynieśli do ciebie oliwy z oliwnego drzewa co najczystszéj, w stępie tłuczonéj: aby gorzała lampa zawsze. cylkow: oliwy z oliwnika, czystej, wytłoczonej, dla oświetlania, dla ciągłego zapalania światła. kruszyński: oliwy czystej tłuczonej. mieses: oleju z drzewa oliwnego, czystego, wytłoczonego do świecenia gwoli zapalaniu światła ustawicznie. bt: do świecznika oliwę czystą, wyciśniętą z oliwek, celem nieustannego podtrzymywania światła lampy. brytyjka: aby stale można było wystawiać lampy. poznańska: dla stałego podtrzymania płomienia. śtb: do ciągłego nasadzania lamp. eib: pozyskiwanej przez ubijanie, do ciągłego podtrzymywania światła w lampach świecznika. 99/39 ואלה ה,בגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו ולכהנו-לי Wykonają takie ubrania: napierśnik, efod, suknię (meil), tunikę plecioną (ketonet), zawój i pas. zrobią święte ubrania dla twojego brata aharona i dla jego synów, aby służyli mi jako koheni. wujek: a szaty, które poczynią, te będą: racyonał i naramiennik, szatę i koszulę wązką, czapkę i pas. uczynią święte szaty aaronowi, bratu twemu, i synom jego, aby mi kapłański urząd sprawowali. gdańska 2017: oto szaty, które wykonają: pektorał, efod, ornat, tunika haftowana, mitra i pas. I uczynią te święte szaty dla twego brata aarona i jego synów, aby mi sprawowali urząd kapłański. bt: pektorał, efod, suknia wierzchnia, tunika wyszywana, tiara i pas. romaniuk: pektorał, efod, płaszcz wierzchni, szata bogato zdobiona, tiara i pas. śtb: napierśnik, naramiennik, płaszcz, przetykana szata spodnia, zawój i pas. 100/39 וירכסו את-החשן מטבעתו אל-טבעת האפוד בפתיל תכלת להיות על-חשב האפוד ולא יזח החשן מעל האפוד przywiążą napierśnik za jego pierścienie do pierścieni efodu nicią z niebieskiej [wełny], aby był ponad pasem efodu. i napierśnik nie przesunie się sponad efodu. wujek: i spiął się racyonał pierścieniami swemi z pierścieniami naramiennika sznurem hiacyntowym, iżeby trwało spojenie pięknie urobione: a racyonał i naramiennik od siebie nie mogły być odłączone. cylkow: i przywiążą napierśnik pierścieniami jego do pierścieni naramiennika sznurkiem błękitnym, aby został na pasie naramiennika, a nie usuwał się napierśnik od naramiennika. romaniuk: wstążką z purpury fioletowej, przeciągniętą od pierścieni pektorału do pierścieni efodu, połączysz pektorał z efodem w ten sposób, że pektorał będzie się znajdował ponad wiązadłami efodu i nie będzie się z niego zsuwał. 101/39 tu mowa, że trzeba zrobić suknię efodu והיה פי-רושו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג כפי תחרא יהיה-לו לא יקרע wehaja’ pi-roszo’ betocho’ safa’ ihije’ lefi’w sawi’w maa’se ore’g kefi’ tachra’ ihije’-lo’ lo ikra’. w środku będzie otwór na głowę, a jego brzegi dookoła od wewnątrz będą obrębione jak otwór kolczugi, aby się nie rozdarł. wujek: u któréj we środku na wierzchu będzie kaplerzyk, a brama około niego tkana, jako bywa na krajach szat, aby się łacno nie zdarł. gdańska 1881: a na wierzchu w pośród jego będzie rozpór, który rozpór obwiedziesz bramą plecioną w pancerzowy wzór, aby się nie rozdzierał. gdańska 2017: obwódka na wzór pancerza. cylkow: obwódka téż będzie u otworu jego w około, wyrobu tkackiego. poznańska: otok wokoło otworu ma być dziełem hafciarza; będzie to jakby otwór pancerza. romaniuk: oblamowany specjalną tkaniną – tak jak otwór jakiejś zbroi. eib: obwódką przypominającą obwódkę przy koszuli pod pancerz. dalej mowa o ofiarach ze zwierząt, o ich zabijaniu, ich wnętrznościach i krwi i co trzeba z tym robić, że trzeba też ugotować i dalej kolejne przykazanie: 102/39 ואכלו אתם אשר כפר בהם למלא את-ידם לקדש אתם וזר לא-יוכל כי-קדש הם weachlu’ ota’m asze’r kupa’r bahe’m lemale’ et jada’m lekade’sz ota’m weza’r lo jocha’l ki kodesz hem. zjedzą je [ci], którzy otrzymali przez nie odkupienie, aby ich upełnomocnić i poświęcić ich. nikt nieuprawniony nie nie będzie tego jadł, bo to jest święte. wujek: mięso to będą spożywali aaron i jego synowie…aby była ofiara ubłagalna, a ręce ofiarujących były poświęcone. obcy nie będzie jadł z nich; bo święte są. cylkow: i niech jedzą oni to, czém spełniono rozgrzeszenie ich dla upełnomocnienia rąk ich, dla poświęcenia ich: postronny zaś jeść tego nie będzie, bo świętém jest. bt: I będą jeść to, co było przebłaganiem za nich, aby ich wprowadzić w czynności kapłańskie i oddzielić jako świętych. nikt zaś z niepowołanych nie będzie tego jadł, gdyż jest to rzecz święta. romaniuk: będą spożywać z tego, co było składane w ofierze przebłagalnej za ich wprowadzenie na urząd i za ich poświęcenie na służbę kapłańską. żaden cudzoziemiec nie może z tego spożywać, bo są to potrawy święte. śbt: niech jedzą to, czym spełniono ich rozgrzeszenie w celu upełnomocnienia ich rąk, aby ich poświęcić. ale człowiek postronny nie będzie tego jadł, bo to jest święte. i dalej o zabijaniu zwierząt na ofiary. i o ołtarzu do spalania kadzidła. i kolejne przykazanie, dotyczy aarona: 103/39 והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר wehikti’r ala’w aharo’n sami’m babo’ker. będzie nam nim spalał wonne kadzidło każdego ranka. wujek: i będzie palił na nim aaron zapal wdzięcznowonny rano. cylkow: i będzie kadził na nim ahron kadzidłem z wonności; każdego rana. mieses: niech na nim aron puści z dymem wonności. poznańska aron ma na nim spalać pachnące kadzidło. ma je spalać co rano. śtw: ahron będzie kadził na nim kadzidłem z wonności. i ostatnie przykazanie doryczy złotego ołtarza: 104/39 לא-תעלו עליו קטרת זרה ועלה ומנחה ונסך לא תסכו עליו lo-taalu’ ala’w kto’ret zara’ weola’ umincha’ wene’sech lo tischu’ ala’w. nie ofiarujecie na nim obcego kadzidła ani ofiary całopalnej, ani ofiary pokarmowej, ani ofiary płynnej nie złożycie na nim. wujek: nie będziecie na nim ofiarować kadzenia inakszéj przyprawy, ani obiaty i ofiary, ani będziecie ofiarować mokréj ofiary. cylkow: nie wniesiecie nań kadzidła postronnego, ani całopalenia, ani obiaty; a zalewki [zalewki też mieses i śtb] nie wylewajcie nań. romaniuk: Na tym ołtarzu nie możecie spalać kadzidła innego niż przepisane; nie możecie tam składać ofiar całopalnych ani żadnych ofiar suchych, ani ofiary płynnej. żadne z przykazań w tym tygodniu nie okazało się przydatne.

16 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page