tora co tydzień - tecawe'

tecawe’ – dwudziesty fragment tory (wj. 27,20-30,10) na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów]תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 97. w poprzednim fragmencie były 3 przykazania, w dzisiejszym jest 7, wszystkie dotyczące świątyni i kapłanów. tak jak w poprzednich fragmentach, pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne przekłady, nie wdając się w szczegóły, jeśli tu występują, pochodzą z: zofii – biblia królowej zofii, aleksander z jaszowic i inni (1455, katolicki) wujek – biblia wujka, akub wujek (1599, katolicki). gdańska – biblia gdańska, daniel mikołajewski, jan turnowski (1632, protestancki). bt – biblia tysiąclecia, wielu autorów (1965, katolicki) brytyjka – biblia warszawska, wielu autorów (1975, protestancki) poznańska – wielu autorów (1975, katolicki) romaniuk – biblia warszawsko-praska (1997, katolicki) śtb – śląskie towarzystwo biblijne, władysław karbowicz, podstawa: cylkow (2012, protestancki) eib – stare i nowe przymierze, piotr zaremba, przekład dosłowny (2018, ewangelicki) cylkow – tora, izaak cylkow (1883, żydowski) kruszyński – pismo święte starego testamentu, józef kruszyński (1937, katolicki) mieses – pięcioksiąg mojżesz, józef mieses (1931, żydowski) (dobór przekładów według www.bibliepolskie.pl)

każdy tytuł tygodniowego fragmentu to jedno z pierwszych słów tekstu. תצוה tecawe’ – przykaż. i to jest już pierwsze przykazanie tego fragmentu. 98/39 ואתה תצוה את-בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד weata’ tecawe’ et-bne’j israe’l weikchu’ eleicha’ szeme’n zaj’t zach kati’t lamao’r lehaalo’t ner tami’d. ty przykaż synom jisraela, żeby zebrali ci czystą oliwę z oliwek, wytłoczoną [tylko] do oświetlania, aby nieustannie palić światło. wujek: przykaż synom izraelowym, aby przynieśli do ciebie oliwy z oliwnego drzewa co najczystszéj, w stępie tłuczonéj: aby gorzała lampa zawsze. cylkow: oliwy z oliwnika, czystej, wytłoczonej, dla oświetlania, dla ciągłego zapalania światła. kruszyński: oliwy czystej tłuczonej. mieses: oleju z drzewa oliwnego, czystego, wytłoczonego do świecenia gwoli zapalaniu światła ustawicznie. bt: do świecznika oliwę czystą, wyciśniętą z oliwek, celem nieustannego podtrzymywania światła lampy. brytyjka: aby stale można było wystawiać lampy. poznańska: dla stałego podtrzymania płomienia. śtb: do ciągłego nasadzania lamp. eib: pozyskiwanej przez ubijanie, do ciągłego podtrzymywania światła w lampach świecznika. 99/39 ואלה ה,בגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו ולכהנו-לי Wykonają takie ubrania: napierśnik, efod, suknię (meil), tunikę plecioną (ketonet), zawój i pas. zrobią święte ubrania dla twojego brata aharona i dla jego synów, aby służyli mi jako koheni. wujek: a szaty, które poczynią, te będą: racyonał i naramiennik, szatę i koszulę wązką, czapkę i pas. uczynią święte szaty aaronowi, bratu twemu, i synom jego, aby mi kapłański urząd sprawowali. gdańska 2017: oto szaty, które wykonają: pektorał, efod, ornat, tunika haftowana, mitra i pas. I uczynią te święte szaty dla twego brata aarona i jego synów, aby mi sprawowali urząd kapłański. bt: pektorał, efod, suknia wierzchnia, tunika wyszywana, tiara i pas. romaniuk: pektorał, efod, płaszcz wierzchni, szata bogato zdobiona, tiara i pas. śtb: napierśnik, naramiennik, płaszcz, przetykana szata spodnia, zawój i pas. 100/39 וירכסו את-החשן מטבעתו אל-טבעת האפוד בפתיל תכלת להיות על-חשב האפוד ולא יזח החשן מעל האפוד przywiążą napierśnik za jego pierścienie do pierścieni efodu nicią z niebieskiej [wełny], aby był ponad pasem efodu. i napierśnik nie przesunie się sponad efodu. wujek: i spiął się racyonał pierścieniami swemi z pierścieniami naramiennika sznurem hiacyntowym, iżeby trwało spojenie pięknie urobione: a racyonał i naramiennik od siebie nie mogły być odłączone. cylkow: i przywiążą napierśnik pierścieniami jego do pierścieni naramiennika sznurkiem błękitnym, aby został na pasie naramiennika, a nie usuwał się napierśnik od naramiennika. romaniuk: wstążką z purpury fioletowej, przeciągniętą od pierścieni pektorału do pierścieni efodu, połączysz pektorał z efodem w ten sposób, że pektorał będzie się znajdował ponad wiązadłami efodu i nie będzie się z niego zsuwał. 101/39 tu mowa, że trzeba zrobić suknię efodu והיה פי-רושו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג כפי תחרא יהיה-לו לא יקרע wehaja’ pi-roszo’ betocho’ safa’ ihije’ lefi’w sawi’w maa’se ore’g kefi’ tachra’ ihije’-lo’ lo ikra’. w środku będzie otwór na głowę, a jego brzegi dookoła od wewnątrz będą obrębione jak otwór kolczugi, aby się nie rozdarł. wujek: u któréj we środku na wierzchu będzie kaplerzyk, a brama około niego tkana, jako bywa na krajach szat, aby się łacno nie zdarł. gdańska 1881: a na wierzchu w pośród jego będzie rozpór, który rozpór obwiedziesz bramą plecioną w pancerzowy wzór, aby się nie rozdzierał. gdańska 2017: obwódka na wzór pancerza. cylkow: obwódka téż będzie u otworu jego w około, wyrobu tkackiego. poznańska: otok wokoło otworu ma być dziełem hafciarza; będzie to jakby otwór pancerza. romaniuk: oblamowany specjalną tkaniną – tak jak otwór jakiejś zbroi. eib: obwódką przypominającą obwódkę przy koszuli pod pancerz. dalej mowa o ofiarach ze zwierząt, o ich zabijaniu, ich wnętrznościach i krwi i co trzeba z tym robić, że trzeba też ugotować i dalej kolejne przykazanie: 102/39 ואכלו אתם אשר כפר בהם למלא את-ידם לקדש אתם וזר לא-יוכל כי-קדש הם weachlu’ ota’m asze’r kupa’r bahe’m lemale’ et jada’m lekade’sz ota’m weza’r lo jocha’l ki kodesz hem. zjedzą je [ci], którzy otrzymali przez nie odkupienie, aby ich upełnomocnić i poświęcić ich. nikt nieuprawniony nie nie będzie tego jadł, bo to jest święte. wujek: mięso to będą spożywali aaron i jego synowie…aby była ofiara ubłagalna, a ręce ofiarujących były poświęcone. obcy nie będzie jadł z nich; bo święte są. cylkow: i niech jedzą oni to, czém spełniono rozgrzeszenie ich dla upełnomocnienia rąk ich, dla poświęcenia ich: postronny zaś jeść tego nie będzie, bo świętém jest. bt: I będą jeść to, co było przebłaganiem za nich, aby ich wprowadzić w czynności kapłańskie i oddzielić jako świętych. nikt zaś z niepowołanych nie będzie tego jadł, gdyż jest to rzecz święta. romaniuk: będą spożywać z tego, co było składane w ofierze przebłagalnej za ich wprowadzenie na urząd i za ich poświęcenie na służbę kapłańską. żaden cudzoziemiec nie może z tego spożywać, bo są to potrawy święte. śbt: niech jedzą to, czym spełniono ich rozgrzeszenie w celu upełnomocnienia ich rąk, aby ich poświęcić. ale człowiek postronny nie będzie tego jadł, bo to jest święte. i dalej o zabijaniu zwierząt na ofiary. i o ołtarzu do spalania kadzidła. i kolejne przykazanie, dotyczy aarona: 103/39 והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר wehikti’r ala’w aharo’n sami’m babo’ker. będzie nam nim spalał wonne kadzidło każdego ranka. wujek: i będzie palił na nim aaron zapal wdzięcznowonny rano. cylkow: i będzie kadził na nim ahron kadzidłem z wonności; każdego rana. mieses: niech na nim aron puści z dymem wonności. poznańska aron ma na nim spalać pachnące kadzidło. ma je spalać co rano. śtw: ahron będzie kadził na nim kadzidłem z wonności. i ostatnie przykazanie doryczy złotego ołtarza: 104/39 לא-תעלו עליו קטרת זרה ועלה ומנחה ונסך לא תסכו עליו lo-taalu’ ala’w kto’ret zara’ weola’ umincha’ wene’sech lo tischu’ ala’w. nie ofiarujecie na nim obcego kadzidła ani ofiary całopalnej, ani ofiary pokarmowej, ani ofiary płynnej nie złożycie na nim. wujek: nie będziecie na nim ofiarować kadzenia inakszéj przyprawy, ani obiaty i ofiary, ani będziecie ofiarować mokréj ofiary. cylkow: nie wniesiecie nań kadzidła postronnego, ani całopalenia, ani obiaty; a zalewki [zalewki też mieses i śtb] nie wylewajcie nań. romaniuk: Na tym ołtarzu nie możecie spalać kadzidła innego niż przepisane; nie możecie tam składać ofiar całopalnych ani żadnych ofiar suchych, ani ofiary płynnej. żadne z przykazań w tym tygodniu nie okazało się przydatne.

15 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

behar בְּהַ֥ר na górze (kpł. 25,1-26,2) – ten fragment tory nie opowiada żadnej historii, nic się tam nie dzieje oprócz tego, że kiedy mojżesz משה był na górze synaj סִינַ֖י bóg wyłożył mu swoje praw

emor אמור powiedz (kpł. 21,1 – 24,23) - prawa dotyczące kohenów, kobiet i ożenków, szabatu i świąt. to tutaj jest znane na całym świecie prawo oko za oko עין תחת עין ajn tachat ajn (24.20), które rabi

kedoszim קְדֹשִׁ֣ים święci (kpł. 19,1 – 20,28) czy ten fragment tory należy wyciąć z całości, oprawić w ramki, chodzić po podwórku i głosić jego prawdę? miłość, szacunek do człowieka, miłosierdzie, uc