top of page

tora co tydzień - tecawe'

tecawe’ – dwudziesty fragment tory (wj. 27,20-30,10) na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów]תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 97. w poprzednim fragmencie były 3 przykazania, w dzisiejszym jest 7, wszystkie dotyczące świątyni i kapłanów. tak jak w poprzednich fragmentach, pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne przekłady, nie wdając się w szczegóły, jeśli tu występują, pochodzą z: zofii – biblia królowej zofii, aleksander z jaszowic i inni (1455, katolicki) wujek – biblia wujka, akub wujek (1599, katolicki). gdańska – biblia gdańska, daniel mikołajewski, jan turnowski (1632, protestancki). bt – biblia tysiąclecia, wielu autorów (1965, katolicki) brytyjka – biblia warszawska, wielu autorów (1975, protestancki) poznańska – wielu autorów (1975, katolicki) romaniuk – biblia warszawsko-praska (1997, katolicki) śtb – śląskie towarzystwo biblijne, władysław karbowicz, podstawa: cylkow (2012, protestancki) eib – stare i nowe przymierze, piotr zaremba, przekład dosłowny (2018, ewangelicki) cylkow – tora, izaak cylkow (1883, żydowski) kruszyński – pismo święte starego testamentu, józef kruszyński (1937, katolicki) mieses – pięcioksiąg mojżesz, józef mieses (1931, żydowski) (dobór przekładów według www.bibliepolskie.pl)

każdy tytuł tygodniowego fragmentu to jedno z pierwszych słów tekstu. תצוה tecawe’ – przykaż. i to jest już pierwsze przykazanie tego fragmentu. 98/39 ואתה תצוה את-בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד weata’ tecawe’ et-bne’j israe’l weikchu’ eleicha’ szeme’n zaj’t zach kati’t lamao’r lehaalo’t ner tami’d. ty przykaż synom jisraela, żeby zebrali ci czystą oliwę z oliwek, wytłoczoną [tylko] do oświetlania, aby nieustannie palić światło. wujek: przykaż synom izraelowym, aby przynieśli do ciebie oliwy z oliwnego drzewa co najczystszéj, w stępie tłuczonéj: aby gorzała lampa zawsze. cylkow: oliwy z oliwnika, czystej, wytłoczonej, dla oświetlania, dla ciągłego zapalania światła. kruszyński: oliwy czystej tłuczonej. mieses: oleju z drzewa oliwnego, czystego, wytłoczonego do świecenia gwoli zapalaniu światła ustawicznie. bt: do świecznika oliwę