tora co tydzień - tazri'ja

dwudziesty siódmy fragment tory (kpł. 12,1 – 13,59) na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 165, a z nich 52 uznaliśmy za aktualne. w dzisiejszym fragmencie jest 7 przykazań dotyczących narodzin i chorób. części nie cytujemy ani nie porównujemy z innymi przekładami polskimi. podamy tylko ich istotę. pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne, jeśli tu występują, pochodzą z:

zofii – biblia królowej zofii, aleksander z jaszowic i inni (1455, katolicki)

wujek – biblia wujka, jakub wujek (1599, katolicki).

bt – biblia tysiąclecia, wielu autorów (1965, katolicki)

romaniuk – biblia warszawsko-praska (1997, katolicki)

cylkow – tora, izaak cylkow (1883, żydowski)

(przekłady według www.bibliepolskie.pl)

166/52 isza’ ki tazri’ja wejalda’ zachar אשה כי תזריע וילדה זכר kobieta, która zajdzie w ciążę i urodzi chłopca. wujek: niewiasta jeźli przyjąwszy nasienie, porodzi mężczyznę. cylkow: któraby płód wydała i urodziła chłopca. mieses: kobieta, gdy pocznie i urodzi chłopca. bt: jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca. - będzie nieczysta przez tydzień, a gdy urodzi dziewczynkę – przez dwa tygodnie.

167/52 rytualnie skażonemu nie wolno jeść ofiar ani dotykać świętości.

168/52 tawi kewes ben-sznato תביא כבש בן-שנתו przyniesie pierwszorocznego barana. wujek: przyniesie baranka rocznego. gdańska 1881: baranka rocznego. cylkow: jagnię roczne. mieses: jagnię jednoroczne. bt i inni: jednorocznego baranka. romaniuk: baranka, mającego nie więcej niż jeden rok. [albo gołębia, synogarlicę] – jako ofiarę za urodzonego chłopca lub dziewczynkę.

169/52 nega’ caraa’t נגע צרעת oznaka caraa’tu. wujek i wszyscy plaga trądu – chory musi się skonsultować z kapłanem. według pardes lauder nie jest pewne, że caraa’t to trąd.

170/52 nie wolno golić miejsca chorego. pardes lauder używa słowa “netek” נתק nie tłumacząc go. w opisie schorzenia występuje kilka określeń, które są przekładane różnorako: zmaza, liszaj, strup, parch, wysypka, grzybica, świerzb.

171/52 bgada’w ihiju’ frumi’m weroszo’ ihije’ faru’a weal-safam jaete’ wetame’ tame’ ikra’ בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל-ספם יעטה וטמא טמא יקרא jego ubranie będzie rozdarte a jego głowa będzie niestrzyżona będzie okryty [kapturem opuszczonym] po same wąsy i będzie wołał: rytualnie skażony! rytualnie skażony! wujek: będzie miał szaty rozpróte, głowę odkrytą, usta szatą zakryte i będzie wołał, że jest splugawiony i smrodliwy. gdańska 1881: szaty jego będą rozdarte, i głowa jego będzie odkryta, i usta sobie zakryje; a wołać będzie: Nieczysty, nieczysty jestem. cylkow: szaty jego będą rozdarte i głowa jego będzie odkryta, i po brodę się otuli, i nieczysty, nieczysty, wołać będzie. mieses: niech rozdarte będą szaty jego, niech odkrytą będzie głowa jego, niech po wargi się okrywa i niech on woła: „nieczysty! nieczysty!” bt: rozerwane szaty, włosy nie uczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! brytyjka: włosy na głowie rozwichrzone. poznańska: włosy na głowie w nieładzie. romaniuk: porozdziera swoje szaty, zmierzwi włosy. śtb: szaty będą rozdarte, a jego głowa będzie odkryta. eib: wąsy zasłonięte i będzie wołał ostrzegawczo: Nieczysty, nieczysty! – to przykazanie dla dotkniętego wspomnianą chorobą caraa’t.

172/52 procedura w przypadku ubrania zarażonego caraa’tem.

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

behar בְּהַ֥ר na górze (kpł. 25,1-26,2) – ten fragment tory nie opowiada żadnej historii, nic się tam nie dzieje oprócz tego, że kiedy mojżesz משה był na górze synaj סִינַ֖י bóg wyłożył mu swoje praw

emor אמור powiedz (kpł. 21,1 – 24,23) - prawa dotyczące kohenów, kobiet i ożenków, szabatu i świąt. to tutaj jest znane na całym świecie prawo oko za oko עין תחת עין ajn tachat ajn (24.20), które rabi

kedoszim קְדֹשִׁ֣ים święci (kpł. 19,1 – 20,28) czy ten fragment tory należy wyciąć z całości, oprawić w ramki, chodzić po podwórku i głosić jego prawdę? miłość, szacunek do człowieka, miłosierdzie, uc