top of page

tora co tydzień - tazri'ja

dwudziesty siódmy fragment tory (kpł. 12,1 – 13,59) na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 165, a z nich 52 uznaliśmy za aktualne. w dzisiejszym fragmencie jest 7 przykazań dotyczących narodzin i chorób. części nie cytujemy ani nie porównujemy z innymi przekładami polskimi. podamy tylko ich istotę. pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne, jeśli tu występują, pochodzą z:

zofii – biblia królowej zofii, aleksander z jaszowic i inni (1455, katolicki)

wujek – biblia wujka, jakub wujek (1599, katolicki).

bt – biblia tysiąclecia, wielu autorów (1965, katolicki)

romaniuk – biblia warszawsko-praska (1997, katolicki)

cylkow – tora, izaak cylkow (1883, żydowski)

(przekłady według www.bibliepolskie.pl)

166/52 isza’ ki tazri’ja wejalda’ zachar אשה כי תזריע וילדה זכר kobieta, która zajdzie w ciążę i urodzi chłopca. wujek: niewiasta jeźli przyjąwszy nasienie, porodzi mężczyznę. cylkow: któraby płód wydała i urodziła chłopca. mieses: kobieta, gdy pocznie i urodzi chłopca. bt: jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca. - będzie nieczysta przez tydzień, a gdy urodzi dziewczynkę – przez dwa tygodnie.

167/52 rytualnie skażonemu nie wolno jeść ofiar ani dotykać świętości.

168/52 tawi kewes ben-sznato תביא כבש בן-שנתו przyniesie pierwszorocznego barana. wujek: przyniesie baranka rocznego. gdańska 1881: baranka rocznego. cylkow: jagnię roczne. mieses: jagnię jednoroczne. bt i inni: jednorocznego baranka. romaniuk: baranka, mającego nie więcej niż jeden rok. [albo gołębia, synogarlicę] – jako ofiarę za urodzonego chłopca lub dziewczynkę.

169/52 nega’ caraa’t נגע צרעת oznaka caraa’tu. wujek i wszyscy plaga trądu – chory musi się skonsultować z kapłanem. według pardes lauder nie jest pewne, że caraa’t to trąd.

170/52 nie wolno golić miejsca chorego. pardes lauder używa słowa “netek” נתק nie tłumacząc go. w opisie schorzenia występuje kilka określeń, które są przekładane różnorako: zmaza, liszaj, strup, parch, wysypka, grzybica, świerzb.

171/52 bgada’w ihiju’ frumi’m weroszo’ ihije’ faru’a weal-safam jaete’ wetame’ tame’ ikra’ בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל-ספם יעטה וטמא טמא יקרא jego ubranie będzie rozdarte a jego głowa będzie niestrzyżona będzie okryty [kapturem opuszczonym] po same wąsy i będzie wołał: rytualnie skażony! rytualnie skażony! wujek: będzie miał szaty rozpróte, głowę odkrytą, usta szatą zakryte i będzie wołał, że jest splugawiony i smrodliwy. gdańska 1881: szaty jego będą rozdarte, i głowa jego będzie odkryta, i usta sobie zakryje; a wołać będzie: Nieczysty, nieczysty jestem. cylkow: szaty jego będą rozdarte i głowa jego będzie odkryta, i po brodę się otuli, i nieczysty, nieczysty, wołać będzie. mieses: niech rozdarte będą szaty jego, niech odkrytą będzie głowa jego, niech po wargi się okrywa i niech on woła: „nieczysty! nieczysty!” bt: rozerwane szaty, włosy nie uczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! brytyjka: włosy na głowie rozwichrzone. poznańska: włosy na głowie w nieładzie. romaniuk: porozdziera swoje szaty, zmierzwi włosy. śtb: szaty będą rozdarte, a jego głowa będzie odkryta. eib: wąsy zasłonięte i będzie wołał ostrzegawczo: Nieczysty, nieczysty! – to przykazanie dla dotkniętego wspomnianą chorobą caraa’t.

172/52 procedura w przypadku ubrania zarażonego caraa’tem.

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page