top of page

tora co tydzień – szoftím. cz. 1

czterdziesty ósmy (pwt. 16,18-21,9) fragment tory na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 490, a z nich 136 uznaliśmy za aktualne. Ze względu na nierówną ilość przykazań we fragmentach, od poprzedniego tygodnia, kolejne fragmenty prezentujemy w częściach. W obecnym fragmencie jest 41 przykazań, w tej części prezentujemy 19, a z nich 4 uznajemy za ważne.

pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne z:

wujek – biblia wujka, jakub wujek (1599, katolicki).