top of page

tora co tydzień - szemini'

Zaktualizowano: 26 kwi 2020

dwudziesty szósty fragment tory (kpł. 9,1 – 11,47) na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 148, a z nich 39 uznaliśmy za aktualne. w dzisiejszym fragmencie jest 17 przykazań. pierwsze cztery dotyczą kapłanów w świątyni, a więc są nieadekwatne. pozostałe dotyczą jedzenia i zachowują aktualność. zatem w sumie mamy 52 przykazania aktualne z 165 przejrzanych. części dzisiejszych nie cytujemy ani nie porównujemy z innymi przekładami polskimi. podamy tylko ich istotę. pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne, jeśli tu występują, pochodzą z:

zofii – biblia królowej zofii, aleksander z jaszowic i inni (1455, katolicki)

wujek – biblia wujka, jakub wujek (1599, katolicki).

bt – biblia tysiąclecia, wielu autorów (1965, katolicki)

romaniuk – biblia warszawsko-praska (1997, katolicki)

cylkow – tora, izaak cylkow (1883, żydowski)

(przekłady według www.bibliepolskie.pl)

149/39 i 150/39 roszeiche’m al-tifrau’ uwigdejche’m lo-tifremu' ראשיכם אל-תפרעו ובגדיכם לא-תפרמו nie zapuszczajcie włosów i rodzierajcie waszych ubrań. mieses podobnie. wujek: głów waszych nie odkrywajcie, a szat waszych nie rozdzierajcie. gdańska1881 i 2017, cylkow i śtb: głów nie obnażajcie. kruszyński i poznańska: nie rozpuszczajcie. bt: nie będziecie zaniedbywać uczesania głowy i nie będziecie rozdzierać szat. brytyjka i eib: włosów na głowach waszych nie rozwichrzajcie i szat waszych nie rozdzierajcie. romaniuk: nie wolno wam [z tego powodu] ani targać włosów na głowach, ani rozdzierać waszych szat.

151/39 umipetach ohel moed lo tecu’ ומפתח אהל מועד לא תצאו nie wychodźcie poza wejście namiotu wyznaczonych czasów. wujek: ale wy nie wynidziecie ze drzwi przybytku. gdańska 1881: ze drzwi też namiotu zgromadzenia nie wychodźcie. mieses: poza drzwi namiotu obecności nie wychodźcie. bt: nie będziecie odchodzić od wejścia do namiotu spotkania. śtb: nie wychodźcie poza bramę przybytku zboru.

152/39 jai’n wesechar al-teszet יין ושכר אל-תשת [w namiocie] nie pij wina ani odurzających napojów. wujek: wina i wszelkiego, co upoić może, pić nie będziecie. cylkow: wina, ani mocnego napoju nie będziesz pijał. bt i poznańska: nie będziecie pić wina ani sycery. romaniuk: wina oraz wszelkich napojów oszałamiających.

153/40 [możecie jeść zwierzę] mafre’set parsa’ weszosaa’t szesa praso’t maalo’t gera מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת מעלות גרע. wujek: wszelkie, które ma rozdzielone kopyto, a przeżuwa. gdańska 1881: które ma rozdzielone stopy, i rozdwojone kopyta, a przeżuwa, to jeść będziecie. cylkow i mieses: mające rozdwojone kopyta, i rozszczepiające kopyta przecięcie, przeżuwające żułek. bt: zwierzę czworonożne, które ma rozdzielone kopyta, to jest parzysto rozłożone racice. romaniuk: o rozdzielonych kopytach, czyli parzystokopytnych, i przeżuwających. śtb: żujące przeżuty pokarm, które ma rozdwojone kopyta i przecięcie rozczepiające kopyta. eib: zwierzęcia mającego kopyto rozdzielone na dwoje, to jest rozszczepione w racicę, które jest jednocześnie zwierzęciem przeżuwającym.

154/41 [nie wolno jeść różnych, w tym świni, które nie mają jednocześnie w.w. cech]

155/42 [wolno jeść każde, które] asze’r-lo snapir wekaszkeszet אשר-לו סנפיר וקשקשת. wujek: co ma skrzele i łuski. gdańska 1881: skrzele i łuskę. gdańska 2017: płetwy i łuski.

156/43 [wszystko pozostałe w morzach i rzekach] – szekec שקץ wstrętne (też poznańska). wujek: omierzłe. gdańska 1881 i 2017 oraz inni: obrzydliwością. romaniuk: z odrazą.

157/44 nie wolno jeść niektórych gatunków ptaków.

158/45 można jeść niektóre gatunki owadów.

159/46 [niekoszerne] baszere’c haszor’ec al-haa’rec בשרץ השרץ על-הארץ które się roją przy ziemi. wujek: które się ruszają na ziemi. gdańska 1881: włóczą po ziemi. gdańska 2017, cylkow, kruszyński, poznańska, romaniuk, śtb: pełzają. mieses, eib: rojących się. bt: poruszają się. brytyjka: biegają.

160/47 kontakt z wodą powoduje niekoszerność jedzenia.

161/48 dotknięcie padliny powoduje skażenie do wieczora.

162/49 pełzające po ziemi niekoszerne.

163/50 insekty niekoszerne.

164/51 zwierzęta rojące się niekoszerne.

165/52 lęgnące się ze zgnilizny niekoszerne.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page