top of page

tora co tydzień – reé. cz. 1

czterdziesty siódmy (pwt. 11,26-16,17) fragment tory na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 435, a z nich 127 uznaliśmy za aktualne. do przejrzenia pozostało 8 fragmentów, a z nich 3 najbliższe mają razem 170 przykazań, a pozostałe tylko 8, dlatego ze względów objętościowych, kolejne fragmenty będziemy prezentować w częściach. w dzisiejszym fragmencie jest 55 przykazań, z nich w tej części prezentujemy 39, a z tych 2 uznajemy za ważne.

pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne z:

wujek – biblia wujka, jakub wujek (1599, katolicki).