tora co tydzień - noe

Aktualizacja: 2 lut 2020

początek kolejnego tygodniowego (1.11.19) fragmentu [tory] (parasza't haszawu'a - פרשת השבוע)'. zwie się noach נוח to jest noe. znamy? zbudował arkę תבהה i kiedy potop המבול (hamabu’l) ustał, noe wraz z ocalonymi rozpoczął nowe życie. bóg przyznał się do pomyłki, bo myślał, że zło tkwi w ludzkości, dlatego zesłał potop, ale zrozumiał, że ono tkwi w człowieku, dlatego odtąd będzie karał ludzi “w mniej drastyczny sposób”. cytuję tu komentarze w “tora pardes lauder”, współczesnym przekładzie tory na polski, ale przekładzie z ducha oraz intencji żydowskim. ciekawe I dla polaków pouczające podejście, obracające wniwecz tekst przekładu wujka. w tym fragmencie niby nie ma przykazań, ale jednak są, w postaci siedmiu przykazań noego שבע מצוות בני נוח (szewa micwo’t bnej noach – siedem przykazań synów noego). są one obecne w 613 przykazaniach obowiązujących tylko żydów. nieżydzi są zwolnieni z nich, poza owymi siedmioma, a wśród nich zakaz spożywania mięsa z żywych zwierząt אבר מן החי (ewer min hacha’j) (widocznie był zwyczaj odcinania np. szyneczki, a resztę zwierza puszczali wolno) I nakaz zorganizowania systemu prawno-sądowniczego בתי דינים (bate’j dini’m – domy sądów), bo z góry było wiadomo zapewne, że zakaz zabijania (שפיכות דמים szfichu’t dami’m – przelewu krwi), kradzieży לא תגזול (lo tigzo’l – nie kradnij) itp. niby jest, ale przecież wiadomo. noachidzi nie muszą się pobierać u jakiegoś kapłana, wystarczy, że zamieszkają pod wspólnym dachem. już są mężem i żoną. jeśli macie pytania do tekstu, pytajcie.

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

moral-etyka co tydzień (14) – bóg dręczy ludzi

tora תורה (pięć pierwszych ksiąg biblii), fragment (14) waerá (wj. 6,2-9,35). pirkej awot פרקי אבות traktat miszny. wj. 7,20 aharon podniósł laskę i jehafchú kol-hamaím aszér-bajeór ledám יֵּהָ֥פְכ֛וּ כּ

moral-etyka co tydzień (12) – nie osądzaj

tora תורה (pięć pierwszych ksiąg biblii), fragment (12) wajéchi (rdz. 47,28-50,26). przekłady polskie: (sandauer) – artur sandauer. bóg, szatan, mesjasz… i (1977). (pardes lauder) – tora pardes lauder

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.