tora co tydzień - meco'ra

dwudziesty ósmy fragment tory (kpł. 14,1 – 26,33) na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 172, a z nich 52 uznaliśmy za aktualne. w dzisiejszym fragmencie jest 11 przykazań i są w sumie dalszym ciągiem zasad postępowania w przypadku takich dolegliwości jak caraat oraz nowych, jak wyciek, polucja, menstruacja. podajemy tylko przedmiot przykazania, bez cytowania tekstów.

173/52 oczyszczanie wyleczonego z caraatu.

174/52 wygolenie włosów na ciele wyleczonego z caraatu.

175/52 wypranie ubrania i zanurzenie w mykwie wyleczonego z caraatu.

176/52 złożenie ofiary za wyleczonego.

177/52 postępowanie z domem dotkniętym caraatem.

178/52 wycieki (זב zaw) z członka.

179/52 złożenie ofiary po wyleczeniu z wycieków (זב zaw) z członka.

180/52 nakaz oczyszczenia po polucji (szichwa’t-za’ra שכבת-זרע).

181/52 postępowanie w czasie nida נידה rytualnej nieczystości menstruacji.

182/52 postępowanie w czasie zawa’ זבה wycieków poza menstruacją.

183/52 złożenie ofiary po wyleczeniu z wycieków zawa’ זבה.

10 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

moral-etyka co tydzień (29) – zabijanie, pokora i sumienie

tora תורה - pięć pierwszych ksiąg biblii. fragment tory: 31. emor אמור (kpł. 21,1 – 24,23) prawa dotyczące kohenów, kobiet i ożenków, szabatu i świąt. jest też historia konwertyty גר ger, który złorze

moral-etyka co tydzień (28) – krew, pokora i wstyd

tora תורה - pięć pierwszych ksiąg biblii. dwa fragmenty tory: 29. acharei אחרי (kpł. 16,1 – 18,30) oraz 30. kedoszim קדושים (kpł. 19,1 – 20,28). pierwszy: zarzynanie zwierząt na ofiarę bogu, zrzucanie

moral-etyka co tydzień (27) – szacunek i wierność

tora תורה - pięć pierwszych ksiąg biblii. dwa fragmenty tory (27) tazrija תזריע (kpł. 12,1 – 13,59) oraz mecora מצורה (kpł. 14,1 – 26,33) – pierwszy zaczyna się od przepisów czystości rytualnej kobiet