tora co tydzień - meco'ra

dwudziesty ósmy fragment tory (kpł. 14,1 – 26,33) na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 172, a z nich 52 uznaliśmy za aktualne. w dzisiejszym fragmencie jest 11 przykazań i są w sumie dalszym ciągiem zasad postępowania w przypadku takich dolegliwości jak caraat oraz nowych, jak wyciek, polucja, menstruacja. podajemy tylko przedmiot przykazania, bez cytowania tekstów.

173/52 oczyszczanie wyleczonego z caraatu.

174/52 wygolenie włosów na ciele wyleczonego z caraatu.

175/52 wypranie ubrania i zanurzenie w mykwie wyleczonego z caraatu.

176/52 złożenie ofiary za wyleczonego.

177/52 postępowanie z domem dotkniętym caraatem.

178/52 wycieki (זב zaw) z członka.

179/52 złożenie ofiary po wyleczeniu z wycieków (זב zaw) z członka.

180/52 nakaz oczyszczenia po polucji (szichwa’t-za’ra שכבת-זרע).

181/52 postępowanie w czasie nida נידה rytualnej nieczystości menstruacji.

182/52 postępowanie w czasie zawa’ זבה wycieków poza menstruacją.

183/52 złożenie ofiary po wyleczeniu z wycieków zawa’ זבה.

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

behar בְּהַ֥ר na górze (kpł. 25,1-26,2) – ten fragment tory nie opowiada żadnej historii, nic się tam nie dzieje oprócz tego, że kiedy mojżesz משה był na górze synaj סִינַ֖י bóg wyłożył mu swoje praw

emor אמור powiedz (kpł. 21,1 – 24,23) - prawa dotyczące kohenów, kobiet i ożenków, szabatu i świąt. to tutaj jest znane na całym świecie prawo oko za oko עין תחת עין ajn tachat ajn (24.20), które rabi

kedoszim קְדֹשִׁ֣ים święci (kpł. 19,1 – 20,28) czy ten fragment tory należy wyciąć z całości, oprawić w ramki, chodzić po podwórku i głosić jego prawdę? miłość, szacunek do człowieka, miłosierdzie, uc