top of page

tora co tydzień - meco'ra

dwudziesty ósmy fragment tory (kpł. 14,1 – 26,33) na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 172, a z nich 52 uznaliśmy za aktualne. w dzisiejszym fragmencie jest 11 przykazań i są w sumie dalszym ciągiem zasad postępowania w przypadku takich dolegliwości jak caraat oraz nowych, jak wyciek, polucja, menstruacja. podajemy tylko przedmiot przykazania, bez cytowania tekstów.

173/52 oczyszczanie wyleczonego z caraatu.

174/52 wygolenie włosów na ciele wyleczonego z caraatu.

175/52 wypranie ubrania i zanurzenie w mykwie wyleczonego z caraatu.

176/52 złożenie ofiary za wyleczonego.

177/52 postępowanie z domem dotkniętym caraatem.

178/52 wycieki (זב zaw) z członka.

179/52 złożenie ofiary po wyleczeniu z wycieków (זב zaw) z członka.

180/52 nakaz oczyszczenia po polucji (szichwa’t-za’ra שכבת-זרע).

181/52 postępowanie w czasie nida נידה rytualnej nieczystości menstruacji.

182/52 postępowanie w czasie zawa’ זבה wycieków poza menstruacją.

183/52 złożenie ofiary po wyleczeniu z wycieków zawa’ זבה.

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page