tora co tydzień – korach

trzydziesty ósmy (lb. 16,1-18,32) fragment tory na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 387, a z nich 114 uznaliśmy za aktualne. w dzisiejszym fragmencie jest 9 przykazań i żadnego nie uznajemy. dotyczą one światyni, kapłanów, lewitów,wykupienia pierworodnego dziecka. pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne pochodzą z:

wujek – biblia wujka, jakub wujek (1599, katolicki).

bt – biblia tysiąclecia, wielu autorów (1965, katolicki)

romaniuk – biblia warszawsko-praska (1997, katolicki)

cylkow – tora, izaak cylkow (1883, żydowski)

śtb – śląskie towarzystwo biblijne, władysław karbowicz, podstawa: cylkow (2012, protestancki)

(przekłady według www.bibliepolskie.pl)

388/114 weszomrú et-miszméret ohel moéd lechól awodát haóhel wezár lo-ikráw eleichem úוְשָֽׁמְר֗וּ אֶת־מִשְׁמֶ֙רֶת֙ אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד לְכֹ֖ל עֲבֹדַ֣ת הָאֹ֑הֶל וְזָ֖ר לֹא־יִקְרַ֥ב אֲלֵיכֶֽם i będą przestrzegać powinności namiotu wyznaczonych czasów, całej służby namiotu, a żaden nieuprawniony niech nie przybliża się do was.

wujek: a niechaj czują na strażach przybytku i na wszystkich obrzędach jego: obcy nie będzie się mięszał między was.

cylkow: pełnić będą straż świątyni i straż przybytku zboru w każdej usłudze przybytku; postronny zaś niechaj nie przybliża się do was!

bt: i winni się troszczyć o wszystko, co dotyczy namiotu spotkania, o całą służbę w przybytku. bt: ale żaden niepowołany niech się do was nie zbliża.

romaniuk: i niech mają w swojej opiece namiot spotkania i wszystko, co się tam dokonuje. niech nikt z obcych nie przyłącza się do was.

śtb: oraz będą pełnili straż świętego miejsca oraz straż przybytku zboru, przy każdej usłudze przybytku; zaś postronny niech się do was nie zbliża.

389/114 żeby kapłani z lewitami nie zajmowali się czynnościami należącymi do drugiego.

390/114 weló-ikrewú od bnei israel el-ohel moéd lasét chet lamut. וְלֹא־יִקְרְב֥וּ ע֛וֹד בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל אֶל־אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד לָשֵׂ֥את חֵ֖טְא לָמֽוּת synowie israela nie przybliżą się już do namiotu wyznaczonych czasów, żeby nie zgrzeszyli i nie umarli.

wujek: aby więcéj nie przystępowali synowie Izraelowi do przybytku, ani się dopuszczali grzechu śmiertelnego.

cylkow: aby nie przystępowali więcej synowie Israela do przybytku zboru, a nie ponosili grzechu śmiertelnego.

romaniuk: pozostali synowie Izraela nie będą mogli się zbliżać do namiotu spotkania. w przeciwnym razie dopuszczą się przestępstwa i będą musieli ponieść karę śmierci.

391/114 należy chronić świątynię i ołtarz.

392/114 nakaz wykupienia pierworodnego dziecka.

393/114 nakaz wykupienia pierworodnego zwierzęcia.

394/114 weawód haléwi hu et-awodát ohel moéd וְעָבַ֨ד הַלֵּוִ֜י ה֗וּא אֶת־עֲבֹדַת֙ אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד lewici będą wypełniali służbę namiotu wyznaczonych czasów.

wujek: synowie Lewi mnie w przybytku służą.

bt: tylko lewici mogą pełnić służbę w namiocie spotkania.

romaniuk: wszelkie posługi w Namiocie Spotkania będą pełnić lewici.

395/114 dotyczy dziesięciny.

396/114 lewici mają oddawać kapłanom dzisięcinę z dziesięciny.

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

behar בְּהַ֥ר na górze (kpł. 25,1-26,2) – ten fragment tory nie opowiada żadnej historii, nic się tam nie dzieje oprócz tego, że kiedy mojżesz משה był na górze synaj סִינַ֖י bóg wyłożył mu swoje praw

emor אמור powiedz (kpł. 21,1 – 24,23) - prawa dotyczące kohenów, kobiet i ożenków, szabatu i świąt. to tutaj jest znane na całym świecie prawo oko za oko עין תחת עין ajn tachat ajn (24.20), które rabi

kedoszim קְדֹשִׁ֣ים święci (kpł. 19,1 – 20,28) czy ten fragment tory należy wyciąć z całości, oprawić w ramki, chodzić po podwórku i głosić jego prawdę? miłość, szacunek do człowieka, miłosierdzie, uc