tora co tydzień – korach

trzydziesty ósmy (lb. 16,1-18,32) fragment tory na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 387, a z nich 114 uznaliśmy za aktualne. w dzisiejszym fragmencie jest 9 przykazań i żadnego nie uznajemy. dotyczą one światyni, kapłanów, lewitów,wykupienia pierworodnego dziecka. pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne pochodzą z:

wujek – biblia wujka, jakub wujek (1599, katolicki).

bt – biblia tysiąclecia, wielu autorów (1965, katolicki)

romaniuk – biblia warszawsko-praska (1997, katolicki)

cylkow – tora, izaak cylkow (1883, żydowski)

śtb – śląskie towarzystwo biblijne, władysław karbowicz, podstawa: cylkow (2012, protestancki)

(przekłady według www.bibliepolskie.pl)

388/114 weszomrú et-miszméret ohel moéd lechól awodát haóhel wezár lo-ikráw eleichem úוְשָֽׁמְר֗וּ אֶת־מִשְׁמֶ֙רֶת֙ אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד לְכֹ֖ל עֲבֹדַ֣ת הָאֹ֑הֶל וְזָ֖ר לֹא־יִקְרַ֥ב אֲלֵיכֶֽם i będą przestrzegać powinności namiotu wyznaczonych czasów, całej służby namiotu, a żaden nieuprawniony niech nie przybliża się do was.

wujek: a niechaj czują na strażach przybytku i na wszystkich obrzędach jego: obcy nie będzie się mięszał między was.

cylkow: pełnić będą straż świątyni i straż przybytku zboru w każdej usłudze przybytku; postronny zaś niechaj nie przybliża się do was!

bt: i winni się troszczyć o wszystko, co dotyczy namiotu spotkania, o całą służbę w przybytku. bt: ale żaden niepowołany niech się do was nie zbliża.

romaniuk: i niech mają w swojej opiece namiot spotkania i wszystko, co się tam dokonuje. niech nikt z obcych nie przyłącza się do was.

śtb: oraz będą pełnili straż świętego miejsca oraz straż przybytku zboru, przy każdej usłudze przybytku; zaś postronny niech się do was nie zbliża.

389/114 żeby kapłani z lewitami nie zajmowali się czynnościami należącymi do drugiego.

390/114 weló-ikrewú od bnei israel el-ohel moéd lasét chet lamut. וְלֹא־יִקְרְב֥וּ ע֛וֹד בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל אֶל־אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד לָשֵׂ֥את חֵ֖טְא לָמֽוּת synowie israela nie przybliżą się już do namiotu wyznaczonych czasów, żeby nie zgrzeszyli i nie umarli.

wujek: aby więcéj nie przystępowali synowie Izraelowi do przybytku, ani się dopuszczali grzechu śmiertelnego.

cylkow: aby nie przystępowali więcej synowie Israela do przybytku zboru, a nie ponosili grzechu śmiertelnego.

romaniuk: pozostali synowie Izraela nie będą mogli się zbliżać do namiotu spotkania. w przeciwnym razie dopuszczą się przestępstwa i będą musieli ponieść karę śmierci.

391/114 należy chronić świątynię i ołtarz.

392/114 nakaz wykupienia pierworodnego dziecka.

393/114 nakaz wykupienia pierworodnego zwierzęcia.

394/114 weawód haléwi hu et-awodát ohel moéd וְעָבַ֨ד הַלֵּוִ֜י ה֗וּא אֶת־עֲבֹדַת֙ אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד lewici będą wypełniali służbę namiotu wyznaczonych czasów.

wujek: synowie Lewi mnie w przybytku służą.

bt: tylko lewici mogą pełnić służbę w namiocie spotkania.

romaniuk: wszelkie posługi w Namiocie Spotkania będą pełnić lewici.

395/114 dotyczy dziesięciny.

396/114 lewici mają oddawać kapłanom dzisięcinę z dziesięciny.

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

moral-etyka co tydzień (12) – nie osądzaj

tora תורה (pięć pierwszych ksiąg biblii), fragment (12) wajéchi (rdz. 47,28-50,26). przekłady polskie: (sandauer) – artur sandauer. bóg, szatan, mesjasz… i (1977). (pardes lauder) – tora pardes lauder

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.