tora co tydzień - ki tisa'

20200313 almemor | tora

ki tisa’ – dwudziesty pierwszy fragment tory (wj. 30,11 – 34,35) na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 104, a z nich 39 uznajemy za aktualne. w dzisiejszym fragmencie jest ich 9. pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne, jeśli tu występują, pochodzą z:

zofii – biblia królowej zofii, aleksander z jaszowic i inni (1455, katolicki)

wujek – biblia wujka, akub wujek (1599, katolicki).

gdańska – biblia gdańska, daniel mikołajewski, jan turnowski (1632, protestancki).

bt – biblia tysiąclecia, wielu autorów (1965, katolicki)

brytyjka – biblia warszawska, wielu autorów (1975, protestancki)

poznańska – wielu autorów (1975, katolicki)

romaniuk – biblia warszawsko-praska (1997, katolicki)

śtb – śląskie towarzystwo biblijne, władysław karbowicz, podstawa: cylkow (2012, protestancki)

eib – stare i nowe przymierze, piotr zaremba, przekład dosłowny (2018, ewangelicki)

cylkow – tora, izaak cylkow (1883, żydowski)

kruszyński – pismo święte starego testamentu, józef kruszyński (1937, katolicki)

mieses – pięcioksiąg mojżesza, józef mieses (1931, żydowski)

(dobór przekładów według www.bibliepolskie.pl)

105/39 zamiast liczenia את-ראש בני-ישראל et-rosz bnej-israel, każdy przekaże מחצית השקל בשקל הקדש machaci’t hasze’kel besze’kel hako’desz. pół szekla. szekla świątynnego. wujek: pół sykla według wagi kościelnéj. gdańska1881: pół sykla według sykla świątnicy. cylkow: pół szekla według szekla świętego. mieses: połowę sekla wedle sekla [szekel] Świątyni. bt: pół sykla według wagi z przybytku. romaniuk: pół sykla, trzymając się przy tym wagi obowiązującej w przybytku.

106/39 ורחצו אהרן ובניו [...] את-ידיהם ואת-רגליהםwerachacu’ aharo’n uwana’w […] et-jade’ihem wee’t-ragle’ihem. będą obmywać […] swoje ręce i swoje stopy. wujek: umywać Aaron i synowie jego ręce swe i nogi.

107/39 ועשית אתו שמן משחת-קדש [...] ואת-אהרון ואת-בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי weasi’ta oto’ szemen miszcha’t- kodesz […] wee’t-aharon wee’t bana’w timszach wekidaszta’ ota’m lekache’n li. zrobisz z tego olej świętego namaszczenia […] namaścisz aharona i jego synów i uświęcisz ich, aby służyli mi jako koheni. wujek: i sprawisz olejek pomazowania święty […] mieses: i sporządź z tego olej święty do pomazania […] aarona i syny jego pomażesz i poświęcisz je, aby mi sprawowali urząd kapłański. cylkow: ahrona téż i synów jego namaścisz i poświęcisz ich, aby piastowali mi kapłaństwo.

108/39 על-בשר אדם לא ייסך al.-bsar ada’m lo isa’ch. nie będzie wylany na ciało [zwykłego] człowieka. wujek: ciało człowiecze nie będzie nim pomazowane. cylkow: na ciało innych ludzi nie ma być wylewanym.

109/39 ובמתכנתו לא תעשו uwematkunato’ lo taasu’. i nie zrobicie [oleju] podobnego jak ten. wujek: i według złożenia jego nie uczynicie drugiego. cylkow: i według składu jego nie zrobicie podobnego mu. mieses: ani w składzie jego nie sporządzajcie takowego. bt: i nie wolno sporządzać podobnego w takim zestawieniu romaniuk: ani nie będziecie usiłowali wytworzyć czegoś podobnego. eib: ani sporządzać olejku o takim samym składzie.

110/39 והקטורת wehakto’ret. i kadzidła. gdańska 1881: kadzenia też. kruszyński: pachnidło.

111/39 פן-תכרות ברית ליושב הארץ [...] ואכלת מזבחוpen-tichro’t brit lejosze’w haa’rec . [strzeż się] abyś nie zawarł przymierza z mieszkańcami tej ziemi […] weachalta’ miziwcho’. zofii: nie wchodzi ni-w-żadną smowę s ludźmi tych krajin […] aby jadł s jich obietowania . wujek: nie czyń przymierza z ludźmi onych krajów […] abyś jadł z rzeczy ofiarowanych. bt: nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju […] (aby) nie zaprosili cię do spożywania z ich ofiary.

112/39 בחריש ובתקציר תשבת bechari’sz uwatakci’r tiszbot. zaprzestaniesz orania i żęcia. zofii: przestaniesz orać i siać. wujek: orać i żąć. gdańska 1881: czasu orania i czasu żniwa odpoczniesz. cylkow: tak w czasie orki, jak i żniwa - odpoczywaj. eib: odpoczniesz nawet w czasie orki i zbiorów.

113/39 לא-תבשל גדי בחלב אמו lo tewasze’l gedi’ bachale’w imo’. nie jedz mięsa z mlekiem. zofii: nie będziesz warzyć koźlęcia w mlece macierze jego. wujek: nie będziesz warzył koźlęcia w mleku matki jego. cylkow: nie będziesz gotował koźlęcia w mleku matki jego.

dotąd 113 przykazań. aktualnych wciąż 39.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

behar בְּהַ֥ר na górze (kpł. 25,1-26,2) – ten fragment tory nie opowiada żadnej historii, nic się tam nie dzieje oprócz tego, że kiedy mojżesz משה był na górze synaj סִינַ֖י bóg wyłożył mu swoje praw

emor אמור powiedz (kpł. 21,1 – 24,23) - prawa dotyczące kohenów, kobiet i ożenków, szabatu i świąt. to tutaj jest znane na całym świecie prawo oko za oko עין תחת עין ajn tachat ajn (24.20), które rabi

kedoszim קְדֹשִׁ֣ים święci (kpł. 19,1 – 20,28) czy ten fragment tory należy wyciąć z całości, oprawić w ramki, chodzić po podwórku i głosić jego prawdę? miłość, szacunek do człowieka, miłosierdzie, uc