top of page

tora co tydzień - ki tisa'

Zaktualizowano: 6 kwi 2020

ki tisa’ – dwudziesty pierwszy fragment tory (wj. 30,11 – 34,35) na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 104, a z nich 39 uznajemy za aktualne. w dzisiejszym fragmencie jest ich 9. pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne, jeśli tu występują, pochodzą z:

zofii – biblia królowej zofii, aleksander z jaszowic i inni (1455, katolicki)

wujek – biblia wujka, akub wujek (1599, katolicki).

gdańska – biblia gdańska, daniel mikołajewski, jan turnowski (1632, protestancki).

bt – biblia tysiąclecia, wielu autorów (1965, katolicki)

brytyjka – biblia warszawska, wielu autorów (1975, protestancki)

poznańska – wielu autorów (1975, katolicki)

romaniuk – biblia warszawsko-praska (1997, katolicki)

śtb – śląskie towarzystwo biblijne, władysław karbowicz, podstawa: cylkow (2012, protestancki)

eib – stare i nowe przymierze, piotr zaremba, przekład dosłowny (2018, ewangelicki)

cylkow – tora, izaak cylkow (1883, żydowski)

kruszyński – pismo święte starego testamentu, józef kruszyński (1937, katolicki)

mieses – pięcioksiąg mojżesz, józef mieses (1931, żydowski)

(dobór przekładów według www.bibliepolskie.pl)

105/39 zamiast liczenia et-rosz bnej-israel את-ראש בני-ישראל, każdy przekaże מחצית השקל בשקל הקדש machaci’t hasze’kel besze’kel hako’desz. pół szekla. szekla świątynnego. wujek: pół sykla według wagi kościelnéj. gdańska1881: pół sykla według sykla świątnicy. cylkow: pół szekla według szekla świętego. mieses: połowę sekla wedle sekla [szekel] Świątyni. bt: pół sykla według wagi z przybytku. romaniuk: pół sykla, trzymając się przy tym wagi obowiązującej w przybytku.

106/39 werachacu’ aharo’n uwana’w […] et-jade’ihem wee’t-ragle’ihem ורחצו אהרן ובניו [...] את-ידיהם ואת-רגליהם. będą obmywać […] swoje ręce i swoje stopy. wujek: umywać Aaron i synowie jego ręce swe i nogi.

107/39 weasi’ta oto’ szemen miszcha’t- kodesz […] wee’t-aharon wee’t bana’w timszach wekidaszta’ ota’m lekache’n li ועשית אתו שמן משחת-קדש [...] ואת-אהרון ואת-בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי. zrobisz z tego olej świętego namaszczenia […] namaścisz aharona i jego synów i uświęcisz ich, aby służyli mi jako koheni. wujek: i sprawisz olejek pomazowania święty […] mieses: i sporządź z tego olej święty do pomazania […] aarona i syny jego pomażesz i poświęcisz je, aby mi sprawowali urząd kapłański. cylkow: ahrona téż i synów jego namaścisz i poświęcisz ich, aby piastowali mi kapłaństwo.

108/39 al-bsar ada’m lo isa’ch על-בשר אדם לא ייסך nie będzie wylany na ciało [zwykłego] człowieka. wujek: ciało człowiecze nie będzie nim pomazowane. cylkow: na ciało innych ludzi nie ma być wylewanym.

109/39 uwematkunato’ lo taasu’ ובמתכנתו לא תעשו. i nie zrobicie [oleju] podobnego jak ten. wujek: i według złożenia jego nie uczynicie drugiego. cylkow: i według składu jego nie zrobicie podobnego mu. mieses: ani w składzie jego nie sporządzajcie takowego. bt: i nie wolno sporządzać podobnego w takim zestawieniu romaniuk: ani nie będziecie usiłowali wytworzyć czegoś podobnego. eib: ani sporządzać olejku o takim samym składzie.

110/39 wehakto’ret והקטורת i kadzidła. gdańska 1881: kadzenia też. kruszyński: pachnidło.

111/39 pen-tichro’t brit lejosze’w haa’rec . פן-תכרות ברית ליושב הארץ [...] ואכלת מזבחו [strzeż się] abyś nie zawarł przymierza z mieszkańcami tej ziemi […] weachalta’ miziwcho’. zofii: nie wchodzi ni-w-żadną smowę s ludźmi tych krajin […] aby jadł s jich obietowania . wujek: nie czyń przymierza z ludźmi onych krajów […] abyś jadł z rzeczy ofiarowanych. bt: nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju […] (aby) nie zaprosili cię do spożywania z ich ofiary.

112/39 bechari’sz uwatakci’r tiszbot בחריש ובתקציר תשבת. zaprzestaniesz orania i żęcia. zofii: przestaniesz orać i siać. wujek: orać i żąć. gdańska 1881: czasu orania i czasu żniwa odpoczniesz. cylkow: tak w czasie orki, jak i żniwa - odpoczywaj. eib: odpoczniesz nawet w czasie orki i zbiorów.

113/39 lo tewasze’l gedi’ bachale’w imo’ לא-תבשל גדי בחלב אמו. nie jedz mięsa z mlekiem. zofii: nie będziesz warzyć koźlęcia w mlece macierze jego. wujek: nie będziesz warzył koźlęcia w mleku matki jego. cylkow: nie będziesz gotował koźlęcia w mleku matki jego.

dotąd 113 przykazań. aktualnych wciąż 39.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commenti


bottom of page