top of page

tora co tydzień - ki tisa'

Zaktualizowano: 6 kwi 2020

ki tisa’ – dwudziesty pierwszy fragment tory (wj. 30,11 – 34,35) na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 104, a z nich 39 uznajemy za aktualne. w dzisiejszym fragmencie jest ich 9. pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne, jeśli tu występują, pochodzą z:

zofii – biblia królowej zofii, aleksander z jaszowic i inni (1455, katolicki)

wujek – biblia wujka, akub wujek (1599, katolicki).

gdańska – biblia gdańska, daniel mikołajewski, jan turnowski (1632, protestancki).

bt – biblia tysiąclecia, wielu autorów (1965, katolicki)

brytyjka – biblia warszawska, wielu autorów (1975, protestancki)

poznańska – wielu autorów (1975, katolicki)

romaniuk – biblia warszawsko-praska (1997, katolicki)

śtb – śląskie towarzystwo biblijne, władysław karbowicz, podstawa: cylkow (2012, protestancki)

eib – stare i nowe przymierze, piotr zaremba, przekład dosłowny (2018, ewangelicki)

cylkow – tora, izaak cylkow (1883, żydowski)

kruszyński – pismo święte starego testamentu, józef kruszyński (1937, katolicki)

mieses – pięcioksiąg mojżesz, józef mieses (1931, żydowski)

(dobór przekładów według www.bibliepolskie.pl)

105/39 zamiast liczenia et-rosz bnej-israel את-ראש בני-ישראל, każdy przekaże מחצית השקל בשקל הקדש machaci’t hasze’kel besze’kel hako’desz. pół szekla. szekla świątynnego. wujek: pół sykla według wagi kościelnéj. gdańska1881: pół sykla według sykla świątnicy. cylkow: pół szekla według szekla świętego. mieses: połowę sekla wedle sekla [szekel] Świątyni. bt: pół sykla według wagi z przybytk