top of page

tora co tydzień – ki tecé cz. 2

na ten tydzień przypada pięćdziesiąty fragment tory (ki tawó), ale zajmiemy się nim po zakończeniu przeglądu przykazań z fragmentu ki tecé, co zajmie tygodnie 12, 19 i 26 września – we fragmentach przypadających na te tygodnie (nicawím, haazínu, wezót haberachá) nie ma żadnych przykazań. do ki tawó wrócimy 10 października, razem z ostatnim fragmentem, gdzie są ostatnie dwa przykazania. w ten zakończymy roczny cykl czytania tory, skupiając się jedynie na zawartych w niej przykazaniach.

obecnie, w drugiej części ki tecé jest 18 przykazań, a z nich 3 uznajemy za ważne.

pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne z:

wujek – biblia wujka, jakub wujek (1599, katolicki).

bt – biblia tysiąclecia, wielu autorów (1965, katolicki)

romaniuk – biblia warszawsko-praska (1997, katolicki)

cylkow – tora, izaak cylkow (1883, żydowski)