tora co tydzień - caw

dwudziesty piąty fragment tory (kpł. 6,1 – 8,36) na kolejny tydzień. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 130, a z nich 39 uznajemy za aktualne. w dzisiejszym fragmencie jest 18 przykazań (19 według ewy gordon: „613 przykazań judaizmu. austeria 2006) przykazań. wszystkie poświęcone kohenom, ofiarom i ołtarzowi, stąd żadne z nich nie jest dla nas dzisiaj aktualne. nie będziemy ich cytować ani porównywać z innymi przekładami polskimi. podamy tylko ich istotę.

131/39 konieczność wygarniania popiołu. 132/39 palenie ognia na ołtarzu. 133/39 zakaz gaszenia ognia na ołtarzu. 134/39 konieczność jedzenia resztek ofiar pokarmowych.

135/39 nie wolno dopuścić do zakwaszenia resztek ofiar pokarmowych. 136/39 konieczność składania ofiar pokarmowych przez najwyższego kapłana. 137/39 zakaz jedzenia powyższej ofiary. 138/39 ofiara za grzech niechcący. 139/39 zakaz jedzenia ofiary za grzech złożonej przez społeczność. 140/39 ofiara za przewinienia. 141/39 ofiara pojednania. 142/39 zakaz pozostawiania czegokolwiek z ofiary dziękczynnej. 143/39 nakaz spalenia wszystkiego po ofiarach. 144/39 zakaz jedzenia niezdatnego mięsa z ofiar. 145/39 zakaz jedzenia mięsa z ofiar rytualnie nieczystego. 146/7/39 nakaz spalenia powyższych ofiar. zakaz jedzenia ofiar przez osobę rytualnie nieczystą. 147/39 zakaz jedzenia tłuszczu. 148/39 zakaz jedzenia krwi.

5 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

moral-etyka co tydzień (14) – bóg dręczy ludzi

tora תורה (pięć pierwszych ksiąg biblii), fragment (14) waerá (wj. 6,2-9,35). pirkej awot פרקי אבות traktat miszny. wj. 7,20 aharon podniósł laskę i jehafchú kol-hamaím aszér-bajeór ledám יֵּהָ֥פְכ֛וּ כּ

moral-etyka co tydzień (12) – nie osądzaj

tora תורה (pięć pierwszych ksiąg biblii), fragment (12) wajéchi (rdz. 47,28-50,26). przekłady polskie: (sandauer) – artur sandauer. bóg, szatan, mesjasz… i (1977). (pardes lauder) – tora pardes lauder

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.