tora co tydzień - behár-bechukotái-bemidbár

trzydziesty drugi (kpł. 25,1-26,2) trzydziesty trzeci (kpł. 26,3-27,34) i trzydziesty czwarty fragment tory (lb 1,1-4,20) na kolejny tydzień. trzeci fragment to już pierwszy z kolejnej, trzeciej księgi tory, bemidbar, zwanej po polsku księgą liczb. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 325, a z nich 110 uznaliśmy za aktualne. w dzisiejszych fragmentach jest 36 przykazań (24+12+0), z których uznajemy 3, dotyczą: rolnictwa, roku jubileuszowego, relacji z innymi ludźmi, ofiarom oraz kilka innych. łącznie z poprzednimi uznajemy 113 przykazań. pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne, jeśli tu występują, pochodzą z:

zofii – biblia królowej zofii, aleksander z jaszowic i inni (1455, katolicki)

wujek – biblia wujka, jakub wujek (1599, katolicki).

bt – biblia tysiąclecia, wielu autorów (1965, katolicki)

romaniuk – biblia warszawsko-praska (1997, katolicki)

cylkow – tora, izaak cylkow (1883, żydowski)

(przekłady według www.bibliepolskie.pl)

326, 327, 328, 329/110 zakazują w roku szabatowym (siódmym) uprawiania ziemi, pielęgnowania sadów, żniw i zbierania owoców jak w zwykłym roku.

330/110 nakazuje wyliczać siedem razy siedem lat szabatowych. [rok 50. jest rokiem jubileuszowym].

331/110 wehaawárta szofár truá bachódesz haszwií והעברת שופר תרוע בחודש השבעי dęciem w szofar. zofii: i wstrąbisz w trąbę. wujek: i zatrąbisz w trąbę. cylkow i mieses: uderzyć w surmę. bt i inni: zadmiesz w róg.

332/110 wekidasztém et sznat hachamiszím וקדשתם את שנת החמישים [sąd] uświęci [cały] okres pięćdziesiątego roku. zofii: i święcisz lato pięćdziesiąte. wujek i większość: i poświęcisz rok pięćdziesiąty. romaniuk: będziecie obchodzić uroczyście rok pięćdziesiąty.

333, 334, 335/110 zakazy w roku jubileuszowym, podobnie jak 326, 327, 328, 329.

336 i 337/111 i 112 al-tonú isz et achíw אל-תונו איש את אחיו nie będziecie się nawzajem oszukiwać. zofii: nie smęć brata swego. wujek: nie zasmucaj brata twego. cylkow: nie oszukujcie jeden drugiego! mieses: nie krzywdźcie jeden drugiego. brytyjka: niechaj nikt nie oszukuje swego brata. poznańska: nie przechytrzajcie się nawzajem! (w handlu).

338/113 weló tonú isz et-amitó ולא תונו איש את-עמיתו człowiek nie będzie urągał bliźniemu ze swojego ludu. zofii: nie snędzajcie, jeż to są z pokolenia waszego. wujek: nie trapcie braciéj z pokolenia waszego. gdańska 1881: nie oszukiwajcie żaden bliźniego swego. poznańska: n ie przechytrzajcie się wzajemnie. romaniuk: niech nikt nie dopuszcza się żadnej nieuczciwości wobec swego brata.

339/113 wehaárec lo timachér lecmitút והארץ לא תמכר לצמיתת ziemia nie będzie sprzedana na zawsze. zofii: ziemia nie będzie przedana eż na wieki. inni: na zawsze, na stałe, na wieczność. romaniuk: na wieczystą własność.

340/113 uwechól erec achuzatchém geulá titnú laárec ובכל ארץ אחזתכם גאלה תתנו לארץ w całej ziemi, którą posiadacie jako dziedzictwo, [obowiązuje przykazanie] żeby wykupić ziemię. zofii: przeto że wszelka włość jimienia waszego pod smową wykupienia przedawana będzie. gdańska 2017: a w całej ziemi waszej posiadłości ustanowicie dla ziemi prawo wykupu. cylkow: na całej ziemi władania waszego wyzwolenie dajcie dla ziemi! bt: dlatego będziecie pozwalać na wykup wszelkich gruntów należących do was. śtb: na całej ziemi waszego władania dawajcie wyzwolenie dla ziemi.

341/113 zasady wykupu dziedziczonej własności.

342/113 zakaz zmian działek lewitów.

343/113 et kaspechá lo-titén lo benészech uwemarbít lo-titén achlécha. את כספך לא-תתן לו בנשך ובמרבית לא-תתן אכלך nie dasz mu swoich pieniędzy na procent i nie dasz mu swojego jedzenia na procent narastający. zofii: pieniędzy twych jemu nie dawaj na lifę a użytkow nadwyszej od niego nie potrzebuj. wujek: pieniędzy twoich nie dasz mu na lichwę, i zboża nad zwyż nie będziesz wyciągał. cylkow: pieniędzy twoich nie dawaj mu na lichwę, a dla przyrostu nie oddawaj mu żywności twojej. bt: nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę. romaniuk: nie będziesz mu pożyczał na procent swoich pieniędzy, a tego, co potrzebne do życia, będziesz mu dostarczał nie po to, by na nim po lichwiarsku zarabiać. [dodajmy: chodzi o stosunek do brata, to jest do żyda].

344/113 lo-taawód bo awodát ewed לא-תעבד בו עבדת עבד nie nakłądaj na niego poniżającej pracy. zofii: nie uciężaj jego robotą robotnikow. wujek: nie będziesz go cisnął służbą niewolniczą. romaniuk: nie będziesz go traktował w pracy jak niewolnika. [żyda sprzedanego żydowi w niewolę].

345/113 żydzi nie będą sprzedawani jak niewolnicy.

346/113 niewolnika żydowskiego nie wolno dręczyć wyniszczającą pracą.

347/113 niewolnika kananejskiego należy trzymać dożywotnio.

348/113 powstrzymać nieżydowskiego pana wykorzystującego żydowskiego niewolnika.

349/113 będą w niewoli u nieżydowskiego pana, nie oddawać kultu bożkom.

350/113 jakby handel członkami ciała w świątyni.

351/113 nie zamieniać zwierząt przeznaczonych na ofiarę.

352/113 a jeśli się zastąpi, to oba są poświęcone.

353/113 handel z kapłanem zwierzętami na ofiarę.

354/113 handel z kapłanem domem.

355/113 handel z kapłanem polem.

356/113 nie zamieniać rodzaju ofiary dla konkretnego zwierzęcia.

357/113 co człowiek ze swoich rzeczy zastrzegł dla boga, należy się kapłanowi.

358/113 to samo dotyczy pola.

359/113 takiego pola nie wolno wykupić.

360/113 co roku co dziesiąte zwierzę koszerne idzie na ofiarę.

361/113 nie zamienia się dziesięciny ze zwierząt na lepszą czy gorszą.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

behar בְּהַ֥ר na górze (kpł. 25,1-26,2) – ten fragment tory nie opowiada żadnej historii, nic się tam nie dzieje oprócz tego, że kiedy mojżesz משה był na górze synaj סִינַ֖י bóg wyłożył mu swoje praw

emor אמור powiedz (kpł. 21,1 – 24,23) - prawa dotyczące kohenów, kobiet i ożenków, szabatu i świąt. to tutaj jest znane na całym świecie prawo oko za oko עין תחת עין ajn tachat ajn (24.20), które rabi

kedoszim קְדֹשִׁ֣ים święci (kpł. 19,1 – 20,28) czy ten fragment tory należy wyciąć z całości, oprawić w ramki, chodzić po podwórku i głosić jego prawdę? miłość, szacunek do człowieka, miłosierdzie, uc