tora co tydzień - behár-bechukotái-bemidbár

trzydziesty drugi (kpł. 25,1-26,2) trzydziesty trzeci (kpł. 26,3-27,34) i trzydziesty czwarty fragment tory (lb 1,1-4,20) na kolejny tydzień. trzeci fragment to już pierwszy z kolejnej, trzeciej księgi tory, bemidbar, zwanej po polsku księgą liczb. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 325, a z nich 110 uznaliśmy za aktualne. w dzisiejszych fragmentach jest 36 przykazań (24+12+0), z których uznajemy 3, dotyczą: rolnictwa, roku jubileuszowego, relacji z innymi ludźmi, ofiarom oraz kilka innych. łącznie z poprzednimi uznajemy 113 przykazań. pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne, jeśli tu występują, pochodzą z:

zofii – biblia królowej zofii, aleksander z jaszowic i inni (1455, katolicki)

wujek – biblia wujka, jakub wujek (1599, katolicki).

bt – biblia tysiąclecia, wielu autorów (1965, katolicki)

romaniuk – biblia warszawsko-praska (1997, katolicki)

cylkow – tora, izaak cylkow (1883, żydowski)

(przekłady według www.bibliepolskie.pl)

326, 327, 328, 329/110 zakazują w roku szabatowym (siódmym) uprawiania ziemi, pielęgnowania sadów, żniw i zbierania owoców jak w zwykłym roku.

330/110 nakazuje wyliczać siedem razy siedem lat szabatowych. [rok 50. jest rokiem jubileuszowym].

331/110 wehaawárta szofár truá bachódesz haszwií והעברת שופר תרוע בחודש השבעי dęciem w szofar. zofii: i wstrąbisz w trąbę. wujek: i zatrąbisz w trąbę. cylkow i mieses: uderzyć w surmę. bt i inni: zadmiesz w róg.

332/110 wekidasztém et sznat hachamiszím וקדשתם את שנת החמישים [sąd] uświęci [cały] okres pięćdziesiątego roku. zofii: i święcisz lato pięćdziesiąte. wujek i większość: i poświęcisz rok pięćdziesiąty. romaniuk: będziecie obchodzić uroczyście rok pięćdziesiąty.

333, 334, 335/110 zakazy w roku jubileuszowym, podobnie jak 326, 327, 328, 329.

336 i 337/111 i 112 al-tonú isz et achíw אל-תונו איש את אחיו nie będziecie się nawzajem oszukiwać. zofii: nie smęć brata swego. wujek: nie zasmucaj brata twego. cylkow: nie oszukujcie jeden drugiego! mieses: nie krzywdźcie jeden drugiego. brytyjka: niechaj nikt nie oszukuje swego brata. poznańska: nie przechytrzajcie się nawzajem! (w handlu).

338/113 weló tonú isz et-amitó ולא תונו איש את-עמיתו człowiek nie będzie urągał bliźniemu ze swojego ludu. zofii: nie snędzajcie, jeż to są z pokolenia waszego. wujek: nie trapcie braciéj z pokolenia waszego. gdańska 1881: nie oszukiwajcie żaden bliźniego swego. poznańska: n ie przechytrzajcie się wzajemnie. romaniuk: niech nikt nie dopuszcza się żadnej nieuczciwości wobec swego brata.

339/113 wehaárec lo timachér lecmitút והארץ לא תמכר לצמיתת ziemia nie będzie sprzedana na zawsze. zofii: ziemia nie będzie przedana eż na wieki. inni: na zawsze, na stałe, na wieczność. romaniuk: na wieczystą własność.

340/113 uwechól erec achuzatchém geulá titnú laárec ובכל ארץ אחזתכם גאלה תתנו לארץ w całej ziemi, którą posiadacie jako dziedzictwo, [obowiązuje przykazanie] żeby wykupić ziemię. zofii: przeto że wszelka włość jimienia waszego pod smową wykupienia przedawana będzie. gdańska 2017: a w całej ziemi waszej posiadłości ustanowicie dla ziemi prawo wykupu. cylkow: na całej ziemi władania waszego wyzwolenie dajcie dla ziemi! bt: dlatego będziecie pozwalać na wykup wszelkich gruntów należących do was. śtb: na całej ziemi waszego władania dawajcie wyzwolenie dla ziemi.

341/113 zasady wykupu dziedziczonej własności.

342/113 zakaz zmian działek lewitów.

343/113 et kaspechá lo-titén lo benészech uwemarbít lo-titén achlécha. את כספך לא-תתן לו בנשך ובמרבית לא-תתן אכלך nie dasz mu swoich pieniędzy na procent i nie dasz mu swojego jedzenia na procent narastający. zofii: pieniędzy twych jemu nie dawaj na lifę a użytkow nadwyszej od niego nie potrzebuj. wujek: pieniędzy twoich nie dasz mu na lichwę, i zboża nad zwyż nie będziesz wyciągał. cylkow: pieniędzy twoich nie dawaj mu na lichwę, a dla przyrostu nie oddawaj mu żywności twojej. bt: nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę. romaniuk: nie będziesz mu pożyczał na procent swoich pieniędzy, a tego, co potrzebne do życia, będziesz mu dostarczał nie po to, by na nim po lichwiarsku zarabiać. [dodajmy: chodzi o stosunek do brata, to jest do żyda].

344/113 lo-taawód bo awodát ewed לא-תעבד בו עבדת עבד nie nakłądaj na niego poniżającej pracy. zofii: nie uciężaj jego robotą robotnikow. wujek: nie będziesz go cisnął służbą niewolniczą. romaniuk: nie będziesz go traktował w pracy jak niewolnika. [żyda sprzedanego żydowi w niewolę].

345/113 żydzi nie będą sprzedawani jak niewolnicy.

346/113 niewolnika żydowskiego nie wolno dręczyć wyniszczającą pracą.

347/113 niewolnika kananejskiego należy trzymać dożywotnio.

348/113 powstrzymać nieżydowskiego pana wykorzystującego żydowskiego niewolnika.

349/113 będą w niewoli u nieżydowskiego pana, nie oddawać kultu bożkom.

350/113 jakby handel członkami ciała w świątyni.

351/113 nie zamieniać zwierząt przeznaczonych na ofiarę.

352/113 a jeśli się zastąpi, to oba są poświęcone.

353/113 handel z kapłanem zwierzętami na ofiarę.

354/113 handel z kapłanem domem.

355/113 handel z kapłanem polem.

356/113 nie zamieniać rodzaju ofiary dla konkretnego zwierzęcia.

357/113 co człowiek ze swoich rzeczy zastrzegł dla boga, należy się kapłanowi.

358/113 to samo dotyczy pola.

359/113 takiego pola nie wolno wykupić.

360/113 co roku co dziesiąte zwierzę koszerne idzie na ofiarę.

361/113 nie zamienia się dziesięciny ze zwierząt na lepszą czy gorszą.

4 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

moral-etyka co tydzień (15) – zła i dobra droga

tora תורה - (pięć pierwszych ksiąg biblii), fragment (15) bó (wj. 10,1-13,16). pirkej awot פרקי אבות - traktat miszny. jezus ישוע - nowy testament. wj. 10,13 bóg zesłał na egipt haarbé הָאַרְבֶּֽה – s

moral-etyka co tydzień (14) – bóg dręczy ludzi

tora תורה (pięć pierwszych ksiąg biblii), fragment (14) waerá (wj. 6,2-9,35). pirkej awot פרקי אבות traktat miszny. wj. 7,20 aharon podniósł laskę i jehafchú kol-hamaím aszér-bajeór ledám יֵּהָ֥פְכ֛וּ כּ

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.