słowa używane najczęściej

izraelczycy najczęściej używają słowa nie לא lo. oraz את et (partykuła, funkcja biernika, biblia zaczyna się od słów na początku stworzył bóg (kogo? co?) את השמים ואצ הארץ et haszamajim (niebo) we-et haarec (i ziemię). używane najczęściej, nawet mimo, że jest tendencja do opuszczania w zdaniu tego słówka, tak dla wygody, i tak wszyscy rozumieją. inne słówka używane bez wytchnienia to: כּל kol (wszystko, każdy), אין ein (nie ma), היה haja (był), אמר amar (powiedział) oraz זה ze (to) i אני aní (ja). nam osobiście brakuje tu choćby słówka אוהב ohew i אוהבת ohewet (kocham, kochasz, kocha), nie mówiąc o אובהים ohawím oraz אוהבות ohawót (kochamy, kochacie, kochają) oraz אהבה ahawá (miłość). amén.

8 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

bóg, bogowie, wiara

w judaizmie istnieje wiara w jednego boga, który stworzył świat, ale słowo bóg (אלהים), rodzaju męskiego, ma formę liczby mnogiej, na co wskazuje końcówka -ים -im. pogańskie: bóg אל el, bogini אלה ela