pardes to nie znaczy ogród :)

ogród to גן gan, jak gan eden גן עדן (biblijny raj). natomiast pardes פרדס to sad. różnica jak grządki z kapustą a grupa drzew owocowych. jest bardzo dużo historii, przypowieści talmudycznych z mędrcami חכמים chachamím wchodzącymi do sadu. do ogrodu wchodziły ich żony, po kapustę כרוב kruw i marchewkę גזר gezer.8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

zanim zaczniemy cykl postów poświęconych kwestii rdzenia, jego pola semantycznego i budowania z niego kolejnych słów, nawiązujemy do poprzedniego bloga, do litery he ה oraz ח chet, które są odowiednio