top of page

moral-etyka co tydzień (50) błogosławieństwo zabijania

tora תורה - pięć pierwszych ksiąg biblii. fragment tory 54. wezot habracha וזאת הברכה oto błogosławieństwo (pwt. 33,1-34,12), zawiera błogosławieństwa mojżesza dla przywódców rodów (szczepów, plemion), z pominięciem szymona. to ostatni fragment tory, czytany w święto radość tory שמחת תורה simchat tora.

skupiając się tu na etycznym wymiarze tory, pomijamy oczywiste błogosław