moral-etyka co tydzień (3) – siostra i mąż

Aktualizacja: 6 lis 2020

tora תורה pięć pierwszych ksiąg biblii. pirkej awot פרקי אבות traktat miszny, dotyczący etyki. jezus ישוע nieuznany w judaizmie mesjasz. budda בודהה hindus, znalazł drogę do szczęścia. kocker rebe קוצקר רבה, menachem mendel morgenstern z kocka, bezkompromisowy chasyd, żądający prawdy.

tora, fragment (3) lech lechá (rdz. 12,1-17,27):

12,3 – bóg zapowiedział, że będzie błogosławić tych, którzy błogosławią żydom i przeklinać tych, którzy przeklinają żydów.

12,7 – bóg obiecuje kraj kanaanejczyków potomkom abrama (późniejszego abrahama)

12, 13 – abram nakazuje swej żonie okłamać egipcjan i powiedzieć, że ona jest jego siostrą. egipcjanie zachwyceni urodą sary (wtedy jeszcze saraj), biorą ją na dwór faraona, dzięki czemu abramowi wiedzie się. ale bóg sprowadza plagi na egipt. faraon wykrył prawdę - odprawił sarę do abrama i oboje odesłał z egiptu.

13, 13 - lot, poszukując pastwisk osiadł blisko sodomy: anszej sdom raím wechataím lajahwe meód -ְאַנְשֵׁ֣י סְדֹ֔ם רָעִ֖ים וְחַטָּאִ֑ים לַיהוָ֖ה מְאֹֽד. piela: w której mieszkali źli ludzie, co bardzo grzeszyli przeciw bogu. pardes lauder: ludzie z sodomy byli niezmiernie źli i grzeszni wobec boga.

16,4 – sara nie mogąc począć dziecka, posłała do awrama (swego męża) swą służącą hagar, a ta: tekál gwirtá beeinéa תֵּקַ֥ל גְּבִרְתָּ֖הּ בְּעֵינֶֽיהָ – piela: przestała poważać swą panią. pardes lauder: patrzyła na swą panią z lekceważeniem.

16,6 – piela: saraj tak ją udręczyła (teanéha תענה), że ta od niej uciekła.

17, 14: kto nie podda się obrzezaniu, będzie wykluczony ze społeczeństwa. (jego dusza będzie nichretá נכרתה, co inni tłumaczą też: wygładzona, wytracona, wytępiona.

pirkej awot, 3: bądźcie jak słudzy, służący: nie dla nagrody – szeló al mnat lekabél pras שלא על מנת לקבל פרס.

jezus (mt 1,18-19): józef, mąż marii był człowiekiem sprawiedliwym – cadík צדיק, i gdy okazało się, że była ona brzemienną – hara הרה nie za jego sprawą, postanowił potajemie oddalić ją od siebie, by nie narażać marii na hańbę - cherpá חרפה.

jezus (mt 4,23): uzdrawiał każdą chorobę i cierpienie wśród ludu (kol-machalá wechol-madwé baám כָּל־מַחֲלָה וְכָל־מַדְוֶה בָּעָם).

budda, ośmioraka ścieżka, 3: dibúr nachón דיבור נכון słuszne słowo (mowa) – wstrzymanie się od kłamstwa i obmowy, używanie mowy, by przynosić pożytek innym.

kocker rebe: dlaczego rabin płakał przy słowach talmudu, że bywa iż ktoś w jedną godzinę kupuje sobie świat (jesz koné olamó beszaá achát יש קונה עולמו בשעה אחת) , to jest - zyskuje prawo do życia w przyszłym świecie? bo coś, co zyskujemy w jedną godzinę, możemy stracić w pół.

15 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

moral-etyka co tydzień (14) – bóg dręczy ludzi

tora תורה (pięć pierwszych ksiąg biblii), fragment (14) waerá (wj. 6,2-9,35). pirkej awot פרקי אבות traktat miszny. wj. 7,20 aharon podniósł laskę i jehafchú kol-hamaím aszér-bajeór ledám יֵּהָ֥פְכ֛וּ כּ

moral-etyka co tydzień (12) – nie osądzaj

tora תורה (pięć pierwszych ksiąg biblii), fragment (12) wajéchi (rdz. 47,28-50,26). przekłady polskie: (sandauer) – artur sandauer. bóg, szatan, mesjasz… i (1977). (pardes lauder) – tora pardes lauder

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.