top of page

mit tory ustnej (30) – jedni pościli inni nie

twierdzenie 30 – הספרות החיצונית literatura zewnętrzna. księga judyty zna zasady (halachy) nie wyszczególnione w torze, na przykład zakaz poszczenia w wigilie sobót i w same soboty i wigilie nowego miesiąca i na nowy miesiąc i w święta i inne dni radosne.

niektórzy rabini sugerując istnienie i niebiańskie pochodzenie tory ustnej, powołują się na różne księgi zewnętrzne (poza kanonem hebrajskim), ale postanowili nie cytować księgi judyty ספר יהודית, gdzie mowa o tym, że jako wdowa, judyta pościła cały czas, ale nie we wspomniane wyżej dni. badając zawiłości prawa halachicznego, profesor icchak gilat zauważył, że część źródeł wspomina żydów, którzy akurat pościli w szabat. co więcej, przeciwnie do judyty, która nie pościła w wigilie miesiąca i w święta, i opowiada o mędrcach תנאים ואמוראים (tanaitach i amoraitach), którzy stale pościli w szabaty i dni świąt. jeśli jest tak - piszą autorzy omawianej tu książki, eitan bar i golan broszi (mit tory ustnej - מיתוס התורה שבעל פה) – że zachowanie judyty pasuje do tego co podaje tora ustna, to wychodzi na to, że sami rabini nie przestrzegają tory danej na synaju. w dalszym ciągu tego rozdziału, autorzy podają inne argumenty na bazie tekstów zewnętrznych o nieistnieniu tory ustnej.32 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page