top of page

mit tory ustnej (26) – i prorok daniel nie znał tory ustnej

twierdzenie 26 – tora ustna istnieje, bo przecież daniel modlił się trzy razy dziennie. fakt, że w księdze daniela mowa o tym, że daniel modlił się trzy razy dziennie – ma według rabian daniela asora דניאל עשור dowodzić, że robił on to zgodnie z przykazaniem tory ustnej. podobnie, daniel wolał jeść jarzyny i pić wodę, by nie jeść tego co król jadał, to znaczy co jadali nieżydzi i w ten sposób okazać posłuch dla tory ustnej domagającej się dla żydów żywności limahardin למהדרין, to jest wspaniale koszernej, albo powiedzmy arcykoszernej. ale, jak twierdzą z kolei autorzy omawianej tu książki, eitan bar i golan broszi (mit tory ustnej - מיתוס התורה שבעל פה) – wykładnia rabina jest chybiona, bo w tanachu תנ"ך (biblii hebrajskiej) nie ma żadnej aluzji, jakoby daniel i jego towarzysze jedli jarzyny i pili wodę, by dochować halachicznej koszerności. napisano, że nie chciał się kalać potrawami królewskimi. może z powodu mięsa niezdatnego na ofiarowanie bogu.

sami mędrcy חז"ל chazal nie powiedzieli, że daniel zrobił to z powodu przykazania tory ustnej, tylko by nie mieć do czynienia z ofiarami dla bożków. przeciwnie do rabina asora, rabin ibn ezra sądzi, że powód odmowy daniela to kult bożków, a nie spełnianie nieznanych przykazań z góry סיני synaj. ale nawet idąc drogą rabina asora, zapytajmy dlaczego nie mówi się podobnie o józefie i mojżeszu w egipcie, eliaszu w sydonie, nechemiaszu u artakserksesa i mardocheuszu (w pałacu ahaszwerosza)? czy nie pomyśleli o torze ustnej, czy po prostu nic o niej nie wiedzieli?

rabin asor widzi w trzykrotnych modłach daniela postępowanie zgodnie z nakazem tory ustnej. tylko że tora powstała dużo później i może akurat na odwrót, to jej twórcy inspirowali się zwyczajem daniela? poza tym, dlaczego daniel nie modlił się zgodnie z modlitewnikiem? klęczał przy modlitwie, ale według rabinów należy stać.

król dawid mówi, że modlił się siedem razy dziennie, a więc który robił nie według tory ustnej? - żeby na tym poprzestać. rabin asor niczego nie udowodnił.10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page