top of page

mit tory ustnej (17) – abraham wiedział bez tory

twierdzenie 17 – וּנְמַלְתֶּ֕ם אֵ֖ת בְּשַׂ֣ר עׇרְלַתְכֶ֑ם - macie być obrzezani. tak słusznie i zgrabnie przełożył marek piela. warto tylko, dla ścisłości, odczytać ten tekst dosłownie: odetniecie ciało waszego napletka, bo o to właśnie chodzi w przykazaniu obrzezania, zwanym brit mila ברית מלה.

ten nakaz obrzezania według rabinów ma być kolejnym dowodem na istnienie tory ustnej, bo niby z tory pisanej nie wiadomo co odcinać. rabin menasze ben porat מנשה בן פורת mówi, że bez tory ustnej nie wiadomo co odcinać. naprawdę? także rabin efraim kachlon אפראי כחלון robi wielkie oczy i pyta – co to? ucho? nos? a może nad okiem? co to jest to ciało napletka? co to napletek? kachlon uważa, że bez tory ustnej nie wiadomo co to.

zapomniał tylko, jak zauważają autorzy omawianiej przez nas książki, eitan bar i golan broszi (mit tory ustnej איתן בר, גולן בשורי: מיתוס התורה שבעל-פה), że najwyraźniej zapomniał on, że przykazanie to usłyszał już awraham (abraham, awram אברם) na długo przed nadaniem tory (pisanej, i rzekomo ustnej) a proszę, wiedział, co robić.

wszyscy wiedzieli, bo to stary, sięgający trzeciego wieku przed naszą erą, zwyczaj bardzo rozpowszechniony u egipcjan, u narodów azji mniejszej. stary, znany w wielu kulturach zwyczaj, a jego znajomość niekoniecznie dowodzi istnienia tory ustnej.68 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page