mam ochotę

mam ochotę na nieśplik japoński (!) – jesz li cheszek leszések יש לי חשק לשסק. warto zauważyć, że w hebrajskim nie istnieje czasownik mieć, a więc mam, powiemy za pomocą zwrotu, dwóch słów: יש jesz, oraz לי li, tłumacząc dosłownie: jest mi. a poza tym ćwiczeniem na hebrajską dykcję, wiele osób, szczególnie dzieci, powie: ba li בא לי , tłumacząc dosłownie: idzie mi, w znaczeniu – mam ochotę.

foto: nieśplik japoński.5 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

słowa używane najczęściej

izraelczycy najczęściej używają słowa nie לא lo. oraz את et (partykuła, funkcja biernika, biblia zaczyna się od słów na początku stworzył bóg (kogo? co?) את השמים ואצ הארץ et haszamajim (niebo) we-et

bóg, bogowie, wiara

w judaizmie istnieje wiara w jednego boga, który stworzył świat, ale słowo bóg (אלהים), rodzaju męskiego, ma formę liczby mnogiej, na co wskazuje końcówka -ים -im. pogańskie: bóg אל el, bogini אלה ela