majewski: jak przekłady zmieniają biblię

biblia? kto wie, co tam jest napisane naprawdę? ten, kto zna języki, przynajmniej jeden albo wszystkie: aramejski, hebrajski, grecki. ilu jest takich na świecie? a zatem, większość opiera się na przekładach. a jak pamiętamy, tłumacz to zdrajca według włoskiego porzekadła traduttore traditore. ma się rozumieć, że niechcący. a jedna z najważniejszych kwestii naszego życia to intencja, כוונה kawaná, dlatego tych zdrajców możemy rozgrzeszyć, ale dobrze wiedzieć za co. świetnym narzędziem do tego jest książka marcina majewskiego, jej drugie wydanie z 2019 roku, zmienione i poszerzone tego z 2013: marcin majewski: „jak przekłady zmieniają biblię : o przekładach i przekładaniu pisma świętego raz jeszcze”. dwieście stron ciekawej lektury. nie jestem w stanie ocenić tej pracy w całości, merytorycznie. ani nie szukałem dotąd jej ocen, recenzji. możecie to zrobić za mnie i dla mnie. po prostu czytam. już spis treści dech zapiera. wspaniałe, usystematyzowane kompendium wiedzy o przekładach biblii od samego początku, aż po dni najnowsze (nie ostatnie), choć czas idzie dalej i już nie ma w niej słowa o najnowszym przekładzie księgi rodzaju, autorstwa marka pieli, o którym już wspominaliśmy na portalu i do którego będziemy wracać.

co do historii przekładów na język polski, znajdźcie dwa tomy książki - maria kossowska: biblia w języku polskim. poznań, 1968. nie wiem, dlaczego wikipedia nie ma hasła o autorce, nie ma polski słownik biograficzny, i nic właściwie nie znalazłem w internecie. jeśli coś wiecie, dajcie znać.

6 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

biblia zdradzana powszechnie. dzień tłumacza

dzisiaj, 30 września, międzynarodowy dzień tłumacza. dzień świętego hieronima, patrona tłumaczy, autora przekładu biblii na łacinę. włosi mówią: traduttore traditore - tłumacz to zdrajca. zapewne najb

jehuda amichaj, cytat z wiersza

Ptaki zniżają lot nad ścierniskiem, może ta wizja nie jest wielka i wysoka, ale ich proroctwo jest silne i wynosi nas ponad nasze życie. Niebem przelatuje pasażerski samolot, w nim sześćdziesięciu lud

anioł stróż po hebrajsku

modlitwa do anioła stróża powstała w języku łacińskim i obecnie funkcjonuje w wielu językach świata, również w polskim. również w hebrajskim. Aniele stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.