top of page

lewi ichcak z berdyczowa - 212. rocznica śmierci

zmarł 5 października 1809. zwany jezusem chasydów i adwokatem izraela סניגורן של ישראל snigorán szel israél , lewi icchak z berdyczowa לוי יצחק מברדיצ'ב. jeśli są rabini godni pamięci nie tylko wśród żydów, to jest takim na pewno lewi icchak, autor dzieła świętość lewiego קדושת לוי kduszat lewi i bohater chasydzkich opowieści, między innymi przekładzie pawła hertza.