top of page

krótkie wprowadzenie, jak trafiłem do stolika

po trzydziestu latach zajmowania się kulturą żydowską i językiem hebrajskim uznałem, że w istocie bardziej interesuje mnie kultura hebrajska niż żydowska, to znaczy to wszystko, co wyraża się językiem hebrajskim od czasów najdawniejszych, kiedy nie istniał język jidysz, a żydzi byli hebrajczykami i biblijnymi izraelitami. dzisiaj światowym centrum kultury hebrajskiej jest oczywiście państwo izraela (dopełniacz!), państwo wszystkich izraelczyków, również nie-żydów mówiących po hebrajsku, obywateli izraela, gdzie pośród innych izraelczyków, żyją również izraelczycy żydzi. z tymi właśnie żydami izraelskimi zacząłem w 2011 roku zwiedzać polskę jako ich przewodnik. stałem się ich przewodnikiem-chewremanem-kompanem. w tym czasie też, poszukiwałem formuły na realizację własnych projektów popularyzacji kultury hebrajskiej w polsce. fundacja? stowarzyszenie? związek? nie byłem przekonany. podróżowałem z izraelczykami pokazując im polskę. i dużo rozmawiając o izraelu, do czego okazją były częste przerwy n