komentarz do tory (31) – zgładzić prawo zgładzania

emor אמור powiedz (kpł. 21,1 – 24,23) - prawa dotyczące kohenów, kobiet i ożenków, szabatu i świąt. to tutaj jest znane na całym świecie prawo oko za oko עין תחת עין ajn tachat ajn (24.20), które rabini próbują łagodzić kalamburem, że kolejne litery (ale przestawione) z wyrazu oko עין ajn, dają wyraz pieniądz כסף kesef, ale tora wyraźnie mówi o wszelkim zranieniu, za które też należy zranić, złamanie za złamanie itd. dzisiaj absolutnie nie do przyjęcia, nawet w samym judaizmie.

to tutaj tora mówi, że córkę kapłana trudniącą się prostytucją należy spalić. że, kto będzie nieczysty, a zbliży się do świętości (obojętnie co to znaczy), trzeba go zgładzić.

powiedzmy od razu: to jeden z okrutniejszych fragmentów tory, która szafuje śmiercią, spaleniem, zgładzeniem ludzi za cechy i postępowanie, za które dzisiaj nikomu nie przyszłoby do głowy karać i zabijać.

na przykład, kto nie odczuje żalu w dzień przebłagania י֤וֹם כִּפֻּרִים֙ jom kipurím ma zostać zgładzony (24,29). kto uderzy drugiego – śmiercią umrze. (24,16), albo - uderzający człowieka - umrze. (24:21).

co można uratować z tego fragmentu tory? nakaz pozostawiana niezżętego skraju pola dla biedaków. o reszcie jak na najszybciej zapomnieć.

9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

behar בְּהַ֥ר na górze (kpł. 25,1-26,2) – ten fragment tory nie opowiada żadnej historii, nic się tam nie dzieje oprócz tego, że kiedy mojżesz משה był na górze synaj סִינַ֖י bóg wyłożył mu swoje praw

kedoszim קְדֹשִׁ֣ים święci (kpł. 19,1 – 20,28) czy ten fragment tory należy wyciąć z całości, oprawić w ramki, chodzić po podwórku i głosić jego prawdę? miłość, szacunek do człowieka, miłosierdzie, uc

acharei mot אַחֲרֵ֣י מ֔וֹת po śmierci (kpł. 16,1 – 18,30) – kiedy bóg uśmiercił dwóch synów kapłana aharona, bo przynieśli swój ogień do przybytku, zakazał też aharonowi wchodzenia kiedy mu się chce z