top of page

komentarz do tory (31) – zgładzić prawo zgładzania

emor אמור powiedz (kpł. 21,1 – 24,23) - prawa dotyczące kohenów, kobiet i ożenków, szabatu i świąt. to tutaj jest znane na całym świecie prawo oko za oko עין תחת עין ajn tachat ajn (24.20), które rabini próbują łagodzić kalamburem, że kolejne litery (ale przestawione) z wyrazu oko עין ajn, dają wyraz pieniądz כסף kesef, ale tora wyraźnie mówi o wszelkim zranieniu, za które też należy zranić, złamanie za złamanie itd. dzisiaj absolutnie nie do przyjęcia, nawet w samym judaizmie.