top of page

komentarz do tory (10) józef gnębiciel oraz intrygant

mikéc מִקֵּ֖ץ na koniec (בראשית bereszit, rdz. 41,1-44,17)

faraon פַרְעֹ֣ה faró miał dwa sny חֲלֹמ֔וֹת chalomót, których nikt nie umiał objaśnić poza józefem, za co faraon uczynił józefa pierwszym po królu, zwąc go awrech אַבְרֵ֑ךְ (słowo występ