kocker rebe - światło prawdy

Aktualizacja: 29 sty 2020w 161 rocznicę śmierci, 27 stycznia. umarł w kocku, tam gdzie żył ostatnich 19 lat w samotności z wyboru. zamknięty w domu, na rogu ulic polnej i wojska polskiego. przeżył lat 72. nazywał się menachem mendel morgenstern i z tym ładnym żydowskim nazwiskiem, urodzony w goraju, poszedł po nauki do zamościa, po zawód aptekarza we lwowie, ożenił się młodo z glikel z bogatego domu i zwyczajem żydowskim, mając wsparcie teścia, pogrążył się w nauce, świata nie widząc. ale nie mógł nie widzieć za oknem nadchodzącego nowego świata żydowskiego, chasydyzmu.

kocker rebe. menachem mendel morgenstern. urodzony w polsce 1787 roku. o prawach murphy’ego słyszało wielu. o kocker rebem niewielu, a to on właśnie mówił, że wszystko na świecie jest na odwrót. zamknięty dobrowolnie we własnym pokoju. może stracił zainteresowanie tym światem, bo rebe był radykalny, totalny i skrajny w swoim żądaniu prawdy. dom w kocku stoi do dziś. i grób w kocku istnieje. książek nie pisał. choć miał o czym. starczy, że pisali inni o jego fenomenie. w witrynie kockiej biblioteki wywieszono cytat z markusa cycerona, który chwali czytanie książek. ja bym powiedział, to zależy jakich książek. o kocker rebem tak. przecież znacie języki. bo po polsku to może tylko w chasydzkich opowieściach bubera. jest jedenaście kawałeczków. ale w hebrajskiej kafé projekt będzie więcej. to czytajcie i czekajcie i bierzcie do serca. i coś na zachętę: powiedział rebe, że jeśli modlisz się tylko dlatego, bo modliłeś się i wczoraj, to byle złoczyńca jest lepszy od ciebie.

(nasz projekt: kocker rebe – światło prawdy. agnon – światło tory. amichaj – światło lodówki. oz -światło pokoju. taki kwartet mocarzy – przeciw temu, co ma się więcej nie powtórzyć.)

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

moral-etyka co tydzień (12) – nie osądzaj

tora תורה (pięć pierwszych ksiąg biblii), fragment (12) wajéchi (rdz. 47,28-50,26). przekłady polskie: (sandauer) – artur sandauer. bóg, szatan, mesjasz… i (1977). (pardes lauder) – tora pardes lauder

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.