top of page

jak sprzedawać książki

ukazał się właśnie przekład nie z hebrajskiego, hebrajskiej książki szymona (szimona) peresa שמעון פרס "liczą się tylko wielkie marzenia", w oryginale אין מקום לחלומות קטנים ejn makóm lechalomót ktaním – "nie ma miejsca na małe marzenia".