boże ciało i katolicy hebrajskojęzyczni

boże ciało גוף האדון (guf haadón) to potoczna nazwa święta uroczystości najświętszego ciała i krwi chrystusa, zwanego w wikipedii hebrajskiej חג הלחם והיין הקדושים של המשיח (chag haléchem wehajáin hakdoszím szel hamaszíjach). jak wiadomo katolicy נוצרים (nocrim) na świecie mówią różnymi językami, w tym hebrajskim. na stronie catholic.co.il używają nazwy חג גוף המשיח (chag guf hamaszíjach) - święto ciała mesjasza. strona podaje, iż w ziemi świętej jest pięć parafii hebrajskojęzycznych: jerozolima ירושלים i tyberiada טבריה, a w trzech kolejnych kapłani są z polski: hajfa חיפה, beer-szewa באר-שבע , jaffa-tel awiw יפו-תל-אביב.

6 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

moral-etyka co tydzień (29) – zabijanie, pokora i sumienie

tora תורה - pięć pierwszych ksiąg biblii. fragment tory: 31. emor אמור (kpł. 21,1 – 24,23) prawa dotyczące kohenów, kobiet i ożenków, szabatu i świąt. jest też historia konwertyty גר ger, który złorze

moral-etyka co tydzień (28) – krew, pokora i wstyd

tora תורה - pięć pierwszych ksiąg biblii. dwa fragmenty tory: 29. acharei אחרי (kpł. 16,1 – 18,30) oraz 30. kedoszim קדושים (kpł. 19,1 – 20,28). pierwszy: zarzynanie zwierząt na ofiarę bogu, zrzucanie