boże ciało i katolicy hebrajskojęzyczni

boże ciało גוף האדון (guf haadón) to potoczna nazwa święta uroczystości najświętszego ciała i krwi chrystusa, zwanego w wikipedii hebrajskiej חג הלחם והיין הקדושים של המשיח (chag haléchem wehajáin hakdoszím szel hamaszíjach). jak wiadomo katolicy נוצרים (nocrim) na świecie mówią różnymi językami, w tym hebrajskim. na stronie catholic.co.il używają nazwy חג גוף המשיח (chag guf hamaszíjach) - święto ciała mesjasza. strona podaje, iż w ziemi świętej jest pięć parafii hebrajskojęzycznych: jerozolima ירושלים i tyberiada טבריה, a w trzech kolejnych kapłani są z polski: hajfa חיפה, beer-szewa באר-שבע , jaffa-tel awiw יפו-תל-אביב.

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

behar בְּהַ֥ר na górze (kpł. 25,1-26,2) – ten fragment tory nie opowiada żadnej historii, nic się tam nie dzieje oprócz tego, że kiedy mojżesz משה był na górze synaj סִינַ֖י bóg wyłożył mu swoje praw

emor אמור powiedz (kpł. 21,1 – 24,23) - prawa dotyczące kohenów, kobiet i ożenków, szabatu i świąt. to tutaj jest znane na całym świecie prawo oko za oko עין תחת עין ajn tachat ajn (24.20), które rabi

kedoszim קְדֹשִׁ֣ים święci (kpł. 19,1 – 20,28) czy ten fragment tory należy wyciąć z całości, oprawić w ramki, chodzić po podwórku i głosić jego prawdę? miłość, szacunek do człowieka, miłosierdzie, uc