bóg, bogowie, wiara

w judaizmie istnieje wiara w jednego boga, który stworzył świat, ale słowo bóg (אלהים), rodzaju męskiego, ma formę liczby mnogiej, na co wskazuje końcówka -ים -im.

pogańskie: bóg אל el, bogini אלה ela, bogowie אלים, boginie אלות.


istnienie (קיום kijúm) lub nieistnienie (לא קיום lo kijúm) bogów to kwestia wiary (אמונה emuná), zatem wiara mówi, że jest bóg miłosierdzia (רחמים rachamím) i bóg zemsty (נקמה nekamá). są bogowie (אלים elím) i boginie (אלות elót) z różnych ministerstw (משרדים misradím): wojny (מלחמה milchamá), wyżywienia (מזון mazón), sztuki (אמנות omanút) i tak dalej (ועוד weód).


wierzę ( אני ja), wierzysz (אתה ty), wierzy (הוא on) מאמין maamín

wierzę (אני ja) wierzysz (את ty) wierzy (היא ona) מאמינה maaminá

wierzymy (אנחנו my) wierzycie (אתם wy) wierzą (הם oni) maaminím

wierzymy (אנחנו my) wierzycie (אתן wy) wierzą (הן one) maaminót


wiem (אני), wiesz (אתה), wierzy (הוא) יודע jodéa

wiem (אני) wiesz (את) wierzy (היא) מאמינה jodaát

wiemy (אנחנו) wiecie (אתם) wierzą (הם) jodím

wiemy (אנחנו) wiecie (אתן) wierzą (הן) jodót


na przykład:


wierzę (męski) w boga אני מאמין באלהים aní maamín beelohím

wierzę (żeński) w bogów אני מאמינה באלים aní maaminá beelím

8 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

słowa używane najczęściej

izraelczycy najczęściej używają słowa nie לא lo. oraz את et (partykuła, funkcja biernika, biblia zaczyna się od słów na początku stworzył bóg (kogo? co?) את השמים ואצ הארץ et haszamajim (niebo) we-et