top of page

bóg, bogowie, wiara

w judaizmie istnieje wiara w jednego boga, który stworzył świat, ale słowo bóg (אלהים), rodzaju męskiego, ma formę liczby mnogiej, na co wskazuje końcówka -ים -im.

pogańskie: bóg אל el, bogini אלה ela, bogowie אלים, boginie אלות.


istnienie (קיום kijúm) lub nieistnienie (לא קיום lo kijúm) bogów to kwestia wiary (אמונה emuná), zatem wiara mówi, że jest bóg miłosierdzia (רחמים rachamím) i bóg zemsty (נקמה nekamá). są bogowie (אלים elím) i boginie (אלות elót) z różnych ministerstw (משרדים misradím): wojny (מל