agnon - światło tory : czyja opowieść

Eilat Negew: Odtąd był źródłem nieustającym (fragment)

Istnieje wiele opowieści na temat Agnona, a ich część rozpowiadał sam Agnon. Profesor Awraham Band spotykał się z Agnonem kilka razy w tygodniu w okresie dwu lat, kiedy pisał swą książkę o życiu i twórczości Agnona „Nostalgia i koszmar”. Książka ukazała się po angielsku w 1968 roku, i Agnon zdążył jeszcze dostać ją do rąk własnych. „Podczas każdego spotkania wypytywał mnie, co robiłem w tych dniach, kiedy się nie widzieliśmy. Zawsze rozpoczynał rozmowę od „Jak zdrowie? Opowiedz mi coś”. Dobrze. Opowiadałem mu. Tydzień później to on opowiadał mi wspaniałą historię o tym, co mu się przydarzyło. A była to dokładnie ta sama historia, jaką opowiedziałem mu przed tygodniem. Powiedziałem mu, panie Agnon, to nie przydarzyło się panu, tylko mnie. A on odpowiadał: "Nieprawda! Co też pan mówi!" Na początku złościłem się, co on tak bierze i używa sobie moją opowieść. Potem zrozumiałem, a kiedy zrozumiałem, znalazłem klucz do osobowości pisarza Agnona. Przecież opowieść nie jest moja. To tylko przydarzyło się mi. A Agnon wziął tę skromną i mało ważną historię, jaka przydarzyła się mnie, i zamienił ją we wspaniałą opowieść, której bohaterem był on, a nie ja, i to wydarzyło się jemu, a nie mnie, i to on zamienił ją w opowieść ładniejszą, niż ta, jaką ja mógłbym kiedykolwiek napisać. I jestem pewien, że on wierzył, że to przydarzyło się jemu.

przełożył tomasz korzeniowski

3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

hebrajski w typografii polskiej

czasami jesteśmy świadkami zakłopotanego protestu środowisk żydowskich w polsce, gdy słyszą, że żydów w polsce już nie ma. jak to? a my? – pytają. no właśnie, są czy ich nie ma? jedną z próbek ich ist

moral-etyka co tydzień (14) – bóg dręczy ludzi

tora תורה (pięć pierwszych ksiąg biblii), fragment (14) waerá (wj. 6,2-9,35). pirkej awot פרקי אבות traktat miszny. wj. 7,20 aharon podniósł laskę i jehafchú kol-hamaím aszér-bajeór ledám יֵּהָ֥פְכ֛וּ כּ

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.