2020-05-12 | 70 twarzy izraela | zwyczaje. płonie ognisko w lag ba-omer.

wbrew zarządzeniom ministerstwa zdrowia, setki wiernych zbierało się i rozpalało ogniska w jerozolimie, bnej brak, bet szemesz. rokrocznie na górę meron koło safedu (צפת), do grobu szymona bar jochaja w dniu 18 miesiąca ijar księżycowego kalendarza żydowskiego przybywają wierni, by obchodzić zwyczaj lag baomer (ל"ג בעומר). w tym roku ten dzień to 12 maja. jednak z powodu epidemii władze izraela nie dopuściły do zgromadzenia tysięcy zainteresowanych. policja strzeże miejsca, jedynie około stu pięćdziesięciu posiadaczy zezwolenia mogło wziąć udział w wydarzeniu. dwa i pół tysiąca policjantów dba o to, by nikt w izraelu nie rozpalał tego dnia ogniska. wśród wielu legend i przekazów mówiących o pochodzeniu i charakterze zwyczaju lag baomer, talmud mówi o dwudziestu czterech tysiącach uczniów rabiego akiwy, zmarłych w czasie epidemii błonicy, co w tym roku nabrało szczególnego znaczenia. albo, według innego źródła, zginęli oni w stłumionym ostatecznie powstaniu bar kochby w latach 132-136 . szymon bar jochaj, jeden z uczniów akiwy, trzynaście lat ukrywał się z grupą towarzyszy, przed rzymianami. gdy powstańcy zwyciężyli w jednej z bitew, ogniskami na wzgórzach podali narodowi wieść. stąd powstał zwyczaj, żeby podczas obchodzenia żałoby (z powodu wielu nieszczęść w historii żydów w tym kalendarzowym okresie 49 dni między świętami pesach i szawuot) i odliczania tych dni (tzw. omeru), właśnie w jego 33. dniu (czyli w lag baomer) rozpalać ogniska i dopuszczać ożenki, postrzyżyny oraz zakup ubrań. dlaczego tego dnia? bo wtedy uczniowie akiwy przestali umierać. bo umarł bar jochaj. ale są też inne przypuszczenia i w sumie nie ma odpowiedzi jednoznacznej.

ciekawostka: podczas święta pojawiają się pisanki. jedzenie ugotowanych na twardo jaj to starożytny zwyczaj żałobników. ale ozdobione, stają się symbolem radości.

hkg 2020-04-06 w kafe polska, izrael: zarażonych 4201, 8649 | zgonów 98, 53. brakuje jajek przed. ludzie wyłudzają badanie testem mówiąc, że się źle czują. elad – miasto bogobojnych


0 wyświetlenia0 komentarz

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.