סיפורי פולין – לובומייז'

הנה שנה עברה ואני כאן בפולין בלעדיכם יושב ומתגעגע. לפני תשע שנים התחלנו נסעיות שלנו ברחבי פולין, ביקרנו מקומות והרבה דיברנו. חסר לי את זה, אתם חסרים לי ולמרות שאני לא דובר עברית מימי גן ילדים, והתחלתי ללמוד את השפה די מאוחר, השפה עדיין מושכת אותי ואינני מתאר לעצמי יום בלי עברית. אני קורא, כותב, אבל לדבר כמעט ואין לי עם מי. אז סלחו כל השגיאות כתיב והסגנון ותנו לי לדבר אליכם, לכתוב כמה משפטים בעברית על פולין, לפני ששוב נוכל לצאת לשטח. היום אנחנו באזור שלזיה התחתית. אתם יודעים – אחרי מלחמת עולם השניה סטלין גנב מפולנים אדמות במזרח ונתן להם מה שגנב מגרמנים במערב. פולנים ממזרח עברו למערב. על כך בשנת 1967 עשו סרט קומדיה בשם sami swoi (דוברי פולנית שביניכם – עזרו לתרגם בבקשה). זה סיפור על משפחה כפריים שנוסעת ברכבת ימים ושעות ולא כל כך יודעים איפה לרדת. פיתאום בן של אחד הגיבורים (קרגול) הראשיים צועק: "אבא, אבא תראה! הפרה של פאבלק! (השכן שלהם במזרח והגיבור השני בסרט) מאה אחוז שלו! אין בעולם פרה שניה כזו!". שני השכנים הם היו על הטוב ועל הרע, שמחו ורבו ביחד. אז אבא מחליט: "יורדים! אם פאבלק כאן, זאת אומרת - הגענו". אחר כך אין ספור ויכוחים ושמחות בסרט (בשלושה חלקים), כי הקומדיה הצליחה עד מאוד ונכנסה לאוצר התרבות הפולנית. בעיירה שבה סרט צולם, הקימו מוזאיון של קרגול ופאבלק. בתמונה אתם רואים את זוסיה, היא פולניה מהאזור (שגם הוריה היגיעו לכאן אחרי המלחמה) ואזרחית ישראל שלושים שנה. והשנה אחרי ביקור אצל המשפחה לא הצליחה לחזור לבאר שבע. שלוש מזוודותת תיק ועוד תיק מחכים להזדמנות ראשונה להגיע לנגב. אני מאמין שהיא סוף סוף תגיע לנכדים שלה ואתם סוף סוף תגיעו לכאן עם הנכדים שלכם. המוזיאון יחכה.כרגע סגור – אפשר להציץ כאן: www.lck.org.pl/galeria/muzeum-kargula-i-pawlaka6 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

hebrajski w typografii polskiej

czasami jesteśmy świadkami zakłopotanego protestu środowisk żydowskich w polsce, gdy słyszą, że żydów w polsce już nie ma. jak to? a my? – pytają. no właśnie, są czy ich nie ma? jedną z próbek ich ist

moral-etyka co tydzień (14) – bóg dręczy ludzi

tora תורה (pięć pierwszych ksiąg biblii), fragment (14) waerá (wj. 6,2-9,35). pirkej awot פרקי אבות traktat miszny. wj. 7,20 aharon podniósł laskę i jehafchú kol-hamaím aszér-bajeór ledám יֵּהָ֥פְכ֛וּ כּ

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.